DLE

Premier De Croo wil betere EU-samenwerking na chaos in Afghanistan: "VS mag ons niet voor voldongen feiten plaatsen"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende Europese landen om evacuatiesituaties zoals we die nu zien in Afghanistan beter de baas te kunnen. Tegelijk leest hij de Verenigde Staten de les. "We moeten sámen de beslissing nemen om de missie daar te beëindigen om niet voor voldongen feiten geplaatst te worden."

Het hoeft niet gezegd te worden: de evacuaties in en rond het vliegveld van Kaboel verlopen chaotisch. Vrijdag konden slechts 16 mensen geëvacueerd worden via één Belgische vlucht, een tweede moest leeg rechtsomkeer maken. De voorbije twee dagen verliep het beter, met respectievelijk 250 en 175 geëvacueerden. Onder hen veel Belgen, maar ook Nederlanders en zelfs een Amerikaan. 

Nu organiseert elk land zelf zijn evacuaties. En eigenlijk zou dat meer Europees gecoördineerd moeten worden, klinkt het bij premier Alexander De Croo (Open VLD). "We hebben de voorbije dagen wel intensief samengewerkt met andere landen, vooral met Nederland, maar dit soort evacuaties moeten we Europees veel beter coördineren. Het is op een moment als nu, waar alles zeer chaotisch en gevaarlijk verloopt, dat de Europese landen een systeem van coördinatie en onderlinge hulp moeten hebben." Want, laat het duidelijk zijn: het is allesbehalve een evidente operatie. "We moeten het juiste evenwicht vinden tussen de juiste mensen op de luchthaven krijgen en alleen de mensen meenemen die recht hebben op bijstand."

Videospeler inladen...

Dit soort evacuaties moeten we Europees veel beter coördineren

Premier Alexander De Croo

Dat zo'n systeem momenteel niet bestaat, komt volgens De Croo omdat er ooit beslist is dat de consulaire bijstand uitgesloten is van de Europese diplomatie. Concreet betekent dit dat elk land zélf instaat voor de hulp die het biedt aan landgenoten in het buitenland. "Maar als we de situatie nu bekijken, is het wel zinvol dat landen elkaar daarbij helpen. Of wij nu Belgen ter plaatse ophalen, of Duitsers of Nederlanders, uiteindelijk zijn we allemaal Europeanen. Op vlak van samenwerking en defensie hebben we als Europa nog veel stappen te zetten."

Of wij nu Belgen ter plaatse ophalen, of Duitsers of Nederlanders, uiteindelijk zijn we allemaal Europeanen

Premier Alexander De Croo

De Amerikaanse president Joe Biden stelde enkele dagen geleden nog fors dat de Verenigde Staten "elke Amerikaan zou terughalen". Geldt dat ook voor ons land? "We hebben lijsten opgemaakt van wie er recht heeft op bescherming, dat zijn Belgen, maar ook Afghanen die voor ons gewerkt hebben. We doen er alles aan om die mensen te helpen." Iets verderop in het gesprek benadrukt De Croo wel: "Mensen bijstaan in nood, dat hoort bij de dienstverlening van een land, maar we kunnen ook geen onmogelijke zaken doen. We moeten ook denken aan de veiligheid van diplomaten en militairen."

We kunnen ook geen onmogelijke zaken doen. We moeten ook denken aan de veiligheid van diplomaten en militairen

Premier Alexander De Croo

Een vermaning richting de Verenigde Staten

Premier De Croo wijst ook de Verenigde Staten met de vinger over hoe de situatie helemaal is kunnen escaleren in Afghanistan. "We moeten duidelijke gesprekken hebben met de VS, dat ze geen eenzijdige beslissingen kunnen nemen. We zijn als NATO-landen naar Afghanistan gegaan, we moeten ook sámen de beslissing nemen om de missie daar te eindigen, om niet voor voldongen feiten geplaatst te worden. Dat is wel gebeurd de voorbije maanden."

En wat met de kosten?

Hoeveel deze reddingsoperatie ons land zal kosten, is momenteel "onmogelijk te zeggen", klinkt het bij De Croo. "Onze eerste prioriteit is nu mensen in veiligheid brengen en alleen die mensen terugbrengen die daar recht op hebben." 

Bestaat de kans dat de geëvacueerden zelf zullen moeten opdraaien voor (een deel van) de kosten? "Nee, zo werkt dat niet. Noodevacuaties zijn zaken die een land op zich neemt, dat is overal zo."

Meest gelezen