Videospeler inladen...

Is een bus met Belgen tegengehouden omdat de redactie te vroeg berichtte over een evacuatiekonvooi in Afghanistan?

De nieuwsombudsman antwoordt op vragen van kijkers, luisteraars en lezers over de berichtgeving rond Afghanistan. De afgelopen dagen is er bericht over een konvooi met onder meer Belgen dat mensen naar de luchthaven kon brengen. Maar de volgende dag werd een andere bus tegenhouden. Is er een verband met de berichtgeving?  In de clip hierboven stel ik de vraag aan Inge Vrancken, die Afghanistan volgt op de buitenlandredactie.

ombudsman
Tim Pauwels

"Waarom zeggen jullie niets over die lichtflitsen onder de vliegtuigen? Worden de vliegtuigen beschoten?"

Een kijker schrijft : 

"Als het vliegtuig enige hoogte heeft gehaald zijn lichtflitsen onder en achter het vliegtuig te zien. Die beelden roepen bij kijkers vragen op : wordt dat vliegtuig beschoten? Waarom geeft de redactie daar geen info over?"

De lichtflitsen die je ziet wanneer een vliegtuig in Kaboel opstijgt, zijn ‘flares’.  Dat is een afweermechanisme dat vliegtuigen kan beschermen tegen hittezoekende raketten. Een flare is een soort fakkel die een temperatuur van ongeveer 1000 graden Celsius bereikt. Bedoeling is dat de flares infraroodraketten aantrekken zodat die het vliegtuig missen.  

Defensie zelf wil geen informatie geven over waarom en hoe dat mechanisme juist gebruikt wordt. “Dat maakt deel uit van de missie, en daar worden voorlopig nog geen details over gegeven, om de missie en de mensen niet in gevaar te brengen,” aldus de woordvoerder van Defensie. De beelden in Het Journaal waren overigens niet van een Belgisch toestel.

Wat vindt de nieuwsombudsman ervan ? Omdat die 'flares' prominent in beeld zijn, was dat inderdaad beter meteen even uitgelegd.

Bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal" waarin de 'flares' te zien zijn:

Videospeler inladen...

"Worden er dan geen Afghanen opgevangen in Vlaanderen? Waarom zegt de redactie daar niets over?"

De meeste mensen die gerepatrieerd worden uit Afghanistan zijn Belgen die gewoon naar huis kunnen, na een eerste controle in de kazerne van Peutie. Maar België evacueert ook tolken en fixers die voor ons land gewerkt hebben. Zij hebben geen verblijfplaats in België. Een kijker merkte daarbij een verschil op tussen VRT en RTBF: 

"Op RTBF wordt gewoon gezegd waar in Wallonië die mensen zullen opgevangen worden. Maar VRT zwijgt over Vlaanderen."  

“De mensen die voor Defensie gewerkt hebben, gaan naar een woonplaats van Defensie en starten een asielprocedure in samenwerking met de diensten van Fedasil” zegt de woordvoerder van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Anderen die voor ons land werkten, worden door Fedasil aan een asielcentrum toegewezen. Welk centrum dat juist is, wordt bepaald op basis van waar op dat moment plaatsen vrij zijn, maar dat kan in heel België zijn.”

Fedasil is de overheidsdienst die asielaanvragen beheert. De dienst heeft zelf asielcentra, maar werkt ook samen met het Rode Kruis en diens Franstalige zusterorganisatie Croix Rouge.  Croix Rouge liet gisteren weten dat het  225 bufferplaatsen heeft voorzien, 80 plekken in Doornik, 40 in Rendeux, 20 in Fraipont en 20 in Bierset. Die plekken zijn beschikbaar maar nog niet ingenomen. 

In Vlaanderen kiest het Rode Kruis ervoor om nog niets aan te kondigen. De woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen zegt: “De overheid bepaalt, het Rode Kruis voert uit. Nu is de vraag naar buffercapaciteit gesteld, that’s it. We hebben geen aantallen en weten niet wanneer de capaciteit nodig zal zijn. Het is nog een veel te onduidelijk gegeven.” 

Wat vindt de nieuwsombudsman ervan ? De redactie heeft hier niet over bericht omdat de informatie gewoon nog niet bekend is voor Vlaanderen. 

Waarom noemt de redactie de taliban geen "terroristen"?

De redactie omschrijft de taliban meestal als “extremistische islamitische” groepering. Meestal spreekt ze niet over “terroristisch”.  Dat komt omdat de taliban niet zijn opgenomen in de terrorismelijst van de Europese Unie. Die lijst wordt regelmatig aangepast. De laatste versie verscheen op 19 juli.

Dat neemt niet weg dat de taliban, ook recent, nog verantwoordelijk waren voor bomaanslagen tegen bijvoorbeeld regeringsgebouwen in Kaboel. Als de taliban in eigen land terreurdaden plegen, zal de redactie dat natuurlijk ook gewoon zo benoemen. 

Wat vindt de nieuwsombudsman ervan ? Het belangrijkste is wat er op dit moment in Afghanistan zelf staat te gebeuren en met name wat de gevolgen zijn voor vrouwen, meisjes, minderheden en voor iedereen die democratie en gematigdheid genegen is. Daarom is het extremistisch-islamistische karakter van de taliban op dit moment het belangrijkste.

Deze rubriek kwam tot stand met medewerking van Lena De Vadder.

Meest gelezen