AFP or licensors

Meldingen bij Unia van homohaat hebben vaker te maken met fysiek geweld

Meer dan een derde van de klachten bij Unia over homofobie gaan over homohaat. Daarbij ligt het aandeel slagen en verwondingen hoger dan bij racismeklachten.

Unia, de onafhankelijke openbare instelling die strijdt tegen discriminatie, kreeg in 2020 109 meldingen binnen die te maken hebben met de seksuele voorkeur van de klager. Dat aantal is stabiel vergeleken met de vijf voorgaande jaren, maar ligt lager dan in 2019, toen er 24 klachten meer waren. De daling heeft vermoedelijk te maken met de lockdown en het thuiswerken. Bijna twee derde van de klachten komt van mannen.

Van de 109 klachten gingen er 41 over homohaat, meer dan 35 procent. In 11 gevallen was er sprake van slagen en verwondingen. Dat percentage van bijna 27 procent ligt hoger dan bij racismeklachten, waar in een kleine 15 procent van de haatklachten geweld werd gepleegd. 

Sociologische realiteit

Patrick Charlier, co-directeur van Unia, vindt het fysieke geweld tegen homo's opmerkelijk. “Men is blijkbaar makkelijker slachtoffer van verbaal of fysiek geweld dan van discriminatie. Dat spoort met een sociologische realiteit in ons land. Gelijke rechten voor homo- en heteroseksuelen worden vrij algemeen sociaal aanvaard. Het homohuwelijk en het homo-ouderschap worden niet echt in vraag gesteld. 

"Maar daar tegenover staat dat sommige mensen reageren vanuit de buik in plaats van uit het hoofd wanneer ze geconfronteerd worden met homoseksualiteit, wanneer mannen hand in hand lopen, wanneer vrouwen elkaar kussen. De aanvallers voelen zich onzeker omdat dit hun beeld over genderpatronen verstoort. Ze reageren met geweld omdat ze dat niet verdragen.”

Discriminatie

Op het vlak van discriminatie, bijvoorbeeld op het werk of op de woonmarkt, zijn er bij Unia verhoudingsgewijs minder meldingen van LGBTQ+-ers dan van mensen met een beperking of mensen met een andere huidskleur

Afgelopen weekend nog werd een jong homokoppel het slachtoffer van geweld, toen ze uit een bus stapten op het Flageyplein in Brussel. Zij hebben een klacht ingediend bij de politie en ook bij Unia.

Meest gelezen