Gerard Stolk - Creative Commons by-nc

Milieu-inspectie onderzocht op terreinen van 3M in Zwijndrecht onvergunde lozingen van chemische stof

De milieu-inspectie - samen met nog een handvol andere overheidsagentschappen - heeft zeven uur lang het bedrijf 3M in Zwijndrecht gecontroleerd om na te gaan hoe de chemische stof FBSA in de Schelde geloosd kon worden. 3M heeft geen vergunning om dat te doen, maar gaf eerder deze week wel toe dat ze wel degelijk FBSA in de Schelde loost. Volgens 3M is dat niet in strijd met de voorwaarden uit de vergunning.

Alles draait om de stof FBSA, die een bijproduct zou zijn van een ander productieproces bij 3M. Hoe giftig de stof is, en welke hoeveelheid 3M in de Schelde geloosd heeft, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat 3M de stof in de Schelde loost, het bedrijf heeft dat zelf toegegeven.

Dinsdag was er een hoorzitting bij de milieu-inspectie, waar het bedrijf meer uitleg gaf over haar productieproces. Omdat daar nog verschillende vragen onbeantwoord zijn gebleven, is de milieu-inspectie tussen 10 en 17 uur vandaag ter plekke gegaan om er met experten van het bedrijf te praten en een aantal documenten in te kijken. Onder meer de leidingen en de waterzuiveringsinstallatie werden onderzocht. Bedoeling is een beter zicht te krijgen op het bedrijfsproces en de manier waarop de waterzuivering werkt.

Volgens 3M is er niet veel aan de hand, en zouden de lozingen ook niet in strijd zijn met de milieuvergunning. "3M Zwijndrecht produceert geen FBSA", reageerde Kathleen Swaelen van 3M dinsdagavond. "FBSA is echter in lage concentraties aanwezig in het gezuiverde afvalwater van bepaalde productieprocessen. Het gezuiverde afvalwater wordt strikt opgevolgd en er is bij deze lage concentraties geen indicatie van acute of chronische toxiciteit."

En nu?

Deze uitspraken schoten echter in het verkeerde keelgat: de communicatie met 3M was mee de reden dat omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) haar diensten opdracht gaf om in het bedrijf zelf onderzoek te verrichtten. De milieu-inspectie was daarbij vergezeld van de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid (dat laatste valt overigens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke).

De vraag is nu hoe dit verder zal verlopen. Mogelijk worden er in de nabije toekomst maatregelen genomen. Veel zal afhangen van de resultaten van de metingen die de Vlaamse Milieumaatschappij vorige week al verichtte. Zijn die hoog dan heeft 3M een probleem, en kan het eventueel zelfs het bevel krijgen om zijn activiteiten tijdelijk te staken. Een andere mogelijke maatregel is dat het de vervuiling moet aanpakken met gerichte maatregelen, zoals bijvoorbeeld een filter. Cruciaal daarin wordt het verslag van de aangestelde toxicologe, die de komende dagen moet uitmaken hoe groot het gevaar van de lozingen voor de volksgezondheid is.

Bekijk hieronder het verslag van onze reporter Gianni Paelinck, die ter plekke is in Zwijndrecht:

Videospeler inladen...

Meest gelezen