2014 Photothek

"Gratis laptop" van onderwijsminister Weyts (N-VA) dan toch niet gratis? Forse factuur soms doorgerekend aan ouders

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trok 375 miljoen euro uit om iedereen vanaf het vijfde leerjaar een gratis laptop te geven. Maar heel wat scholen rekenen de factuur door, waardoor ouders in de praktijk soms nog tot 500 euro moeten betalen. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad. Maar hoe komt dat? Is die 375 miljoen dan niet voldoende?

Eind vorig jaar maakte onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de belofte dat elk kind vanaf het vijfde leerjaar een laptop krijgt, hij trok er 375 miljoen euro voor uit, goed voor zo'n 510 euro voor een laptop per leerling. Eerder had ons reportagemagazine "Pano" aangetoond dat de digitalisering van het onderwijs achterop hinkt. 

"Wij willen kwalitatieve laptops kopen, dus kiezen wij toch om meer te investeren dan het toegekende bedrag", zegt ICT-coördinator Ann Borremans in "Het journaal". Bekijk hieronder het gesprek:

Videospeler inladen...

Uit een rondvraag van Het Nieuwsblad blijkt nu dat er sterke verschillen zijn tussen hoeveel scholen aanrekenen voor de "gratis" laptops. Sommige scholen kopen zelf de toestellen en rekenen een leenbedrag aan van enkele tientallen euro's per maand. 

Andere scholen gaan dan voor duurdere laptops, waardoor ouders moeten bijpassen. "Scholen zijn vrij om te kiezen wat ze doen", zegt Nathalie Jennes van het gemeenschapsonderwijs GO!.

Het aanvoelen is dat de voorziene 510 euro niet altijd genoeg is voor een laptop

Nathalie Jennes, van GO!

"Als de school beslist om de laptops zelf te kopen en ze uit te lenen aan de leerling, dan zal het leenbedrag lager liggen. Maar als ze willen dat leerlingen zelf eigenaar worden van de laptop, dan kunnen de kosten hoger uitvallen. Mijn aanvoelen is in ieder geval dat 510 euro niet altijd volstaat voor een laptop", aldus Jennes nog.

Volgens Pieter Sprangers, expert inzake de digitalisering van het onderwijs, kan het niet de bedoeling zijn dat de laptops tot hogere facturen leiden. "Ik denk dat het belangrijk is dat scholen autonomie behouden over hun middelen, en dat er sociaal gezien niemand achterop blijft", zegt hij in "De ochtend."

"In het verschil in facturen schuilt misschien een gevaar", aldus expert Pieter Sprangers. Herbeluister hier het gesprek:

Extra kosten doorrekenen kan

Ook zijn er scholen die extra's doorrekenen omdat ook de randinfrastructuur (zoals hogere elektriciteitskosten, meer stopcontacten, een beter internetnetwerk ...) investeringen vraagt. Al is er in ook een bedrag voorzien voor de omkaderende structuur voor de laptops.

Dat extra bedrag voor infrastructuur is geraamd op ongeveer 40 euro per leerling. Met de aanleg van meer stopcontacten, een hoger elektriciteitsverbruik en het installeren van een beter internet- en wifi-netwerk is het maar de vraag of dat volstaat. Hoe dan ook zijn middelbare scholen vrij om extra kosten door te rekenen in hun factuur aan de ouders (onder bepaalde voorwaarden zoals overleg met schoolraad).

Het voorzichtige aanvoelen is dat scholen die niks zullen aanrekenen in de minderheid zullen zijn

Het onderwijsveld

De onderwijskoepels van het katholiek en gemeenschapsonderwijs hebben geen zicht op hoe de scholen het precies aanpakken. Al lijkt het voorzichtig aanvoelen dat de scholen die echt niks zullen aanrekenen voor de laptops in de minderheid zullen zijn. 

Achterhaalde cijfers

De koepel van het katholiek onderwijs komt wel met deze vaststelling: de uitgetrokken 375 miljoen euro komt niet uit op 510 euro per leerling, maar op 489. Die 510 is berekend op leerlingenaantallen van de teldag van twee jaar geleden, aldus de katholieke koepel. Alleen: het leerlingenaantal is sterk gegroeid. "Er zijn 460.000 toestellen nodig, geen 441.000. Als je de 375 miljoen over de huidige leerlingen verdeelt is het dus maar 489 euro per leerling, geen 510", aldus de woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Ook dat tekort moeten scholen dus zien te compenseren, en vaak gebeurt dat dus door een hogere factuur door te sturen naar de ouders. "Als scholen dat doen geloof ik dat ze er behoedzaam mee omspringen en in ieder geval rekening zullen houden met de socio-economische achtergrond van jongeren", aldus Nathalie Jennes van GO!.

Minister Weyts (N-VA): "Meeste scholen komen wel rond"

Volgens onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is het aan de scholen zelf om te beslissen welke laptops zij aankopen en hoeveel de bijdrage in de kosten is voor hun leerlingen. De meeste scholen komen toe met 510 euro per leerling voor een laptop, zegt Weyts. 

"Het gros van de scholen zegt gelukkig dat ze daar zeker mee aan de slag kunnen, je hebt ook een aantal scholen die een bijdrage vragen en je hebt de extreme die veel vragen. Ouders die zich afvragen of dat wel kan, kunnen zich richten tot de commissie zorgvuldig bestuur, die zich daarover kan buigen", aldus Weyts.

Meest gelezen