Foto ter illustratie

Enorme vraag naar horecapersoneel leidt tot verjongingskuur, SD Worx: "Barman gemiddeld vier jaar jonger dan pre-corona"

De vraag naar horecapersoneel is groot. Zo groot, dat niet alle vacatures kunnen worden ingevuld. Heel wat vast horecapersoneel ging tijdens de coronacrisis op zoek naar een andere baan. De openstaande vacatures nu worden vooral ingevuld door jongere mensen, blijkt uit cijfers van SD Worx. Dat leidt niet alleen tot een lagere gemiddelde leeftijd in de sector, maar ook tot een lager loon. Maar hoe komt dat precies? 

Na een maandenlange sluiting mocht op 8 mei de horeca (nog met veel beperkingen) opnieuw de deuren openen. Maar heel wat vast personeel was tijdens de verplichting noodgedwongen op zoek gegaan naar een andere job, en verliet de horecasector. Cafébazen moesten daarom massaal op zoek naar nieuw personeel, en die lijken niet altijd makkelijk te vinden want vandaag zijn er ongeveer 3.500 openstaande vacatures in de sector.  Drie op de vier horecaondernemers geeft in een bevraging aan dat ze echt op zoek zijn naar mensen. 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) maakte gisteren bekend dat ze geld vrijmaakt voor laagdrempelige opleidingen om mensen naar de berg aan openstaande vacatures toe te lokken.

De leeftijd van horecapersoneel daalde van 32 voor corona naar 28 jaar nu

Steven Rosseel, SD Worx

Vraag naar personeel op zelfde peil ...

Dat er veel vraag is naar horecapersoneel, laten ook de cijfers van het grootste loonberekeningsbedrijf van ons land, SD Worx, zien. Zij hebben zicht op heel wat nieuwe afgesloten contracten. "Wij zien een groei van de vraag naar horecapersoneel met 14 procent tussen eind april en eind juni, nadat de horeca weer was opengegaan, en daarmee zitten we op ongeveer hetzelfde niveau als van net voor corona", legt Steven Rosseel uit. Hij is de verantwoordelijke analist voor de horeca bij SD Worx. "Het absolute dieptepunt in de vraag naar horecapersoneel was er niet in 2020, maar wel tijdens de langere sluiting tussen januari en april van dit jaar." 

"Dan gaat het toch best goed met de horeca", zou je kunnen denken. "Want er is toch opnieuw evenveel personeel nodig, dat wil dan toch zeggen dat alle cafés en restaurants weer op volle toeren draaien en niemand failliet is gegaan?"

... maar zegt niets over de "schade"

Maar dat zou een te snelle conclusie zijn. "De cijfers zeggen niets over de gezondheid van de sector", aldus Rosseel. "Het kan zijn dat in een stad de helft van de cafés overkop ging, en dat alle mensen naar de helft zijn gegaan die nog open is. Dan zit er dubbel zo veel volk in de nog open cafés en hebben ze daar meer personeel nodig. Daardoor krijg je totaal gezien dezelfde vraag naar personeel, terwijl wel de helft van de cafés weg is."

Door de steunmaatregelen door de overheid en het uitstel van bepaalde betalingen en schulden (het zogeheten moratorium) wordt verwacht dat de golf aan faillissementen in de horeca nog moet komen.

De vraag naar horecapersoneel zit bijna op hetzelfde niveau als voor corona

Steven Rosseel, SD Worx

Gemiddeld loon (vreemd genoeg) gedaald

Nog uit de analyse van SD Worx: gemiddeld gezien zijn de lonen (van wie voltijds werkt) gedaald, van 2000 euro per maand net voor corona, naar een goeie 1800 euro nu. En dat lijkt niet meteen logisch. Want een grotere vraag naar personeel, logischerwijs zou dat - via het mechanisme van vraag en aanbod - net leiden tot hogere lonen. Want cafébazen willen allemaal een glazenwasser, en die glazenwasser laat zich wellicht overtuigen door wie hem het meest kan betalen. In Nederland leidt het personeelstekort in de horeca alvast tot (beperkt) hogere lonen, meldde de NOS al. Hoe komt dat dat bij ons niet het geval is, en wel integendeel?

Sowieso is onze arbeidsmarkt minder flexibel dan in Nederland en zijn onze lonen minder aan fluctuaties onderhevig (wat ook goed is, want dat zorgt in tijden van crisis ook dat ze niet naar beneden duiken). Daarnaast wordt er nu meer met dagcontracten en flexijobs gewerkt, die een lager brutoloon hebben, zegt Rosseel. "Werkgevers kiezen in vergelijking met pre-corona nog meer voor dagcontracten, om weggevloeid personeel te vervangen, door de onzekerheid voor de toekomst. Dagcontracten zijn snel opgestart." 

Hoe meer dagcontracten (met een lager brutoloon, omdat werkgevers er minder lasten op moeten betalen) er zijn, hoe meer ze het gemiddelde loon in de sector naar beneden halen. Dit wil dus niet per se zeggen dat je als individu minder in de horeca verdient dan pre-corona, wel dat de grotere instroom van dagcontracten gemiddeld gezien "het loon" in de horeca naar beneden haalt. Bovendien heeft SD Worx geen zicht op àlle nieuwe contracten en lonen, het kan wel degelijk zijn dat een horecabaas individueel meer wil geven (en geeft) aan zijn personeel.

Er zijn meer dagcontracten en starterslonen om personeel dat vertrokken is te vervangen

Steven Rosseel, SD Worx

Ook als de dagcontracten uit de analyse van SD Worx worden gefilterd, blijft de loonsdaling zichtbaar. Rosseel verklaart: "Ook in de vaste contracten is er wat veranderd. Er zijn veel mensen weg gegaan, en wie dan toch een vast contract krijgt is vaak nieuw en krijgt een startersloon. En die liggen lager dan iemand met anciënniteit (...) Jonge mensen vinden dus makkelijker de weg naar de horeca, er is heel veel vraag naar personeel en het is vaak laagdrempelig voor mensen die door corona elders geen werk vinden of laagopgeleid zijn."

Gemiddeld 4 jaar jonger

Meer dagcontracten, en nieuwe vaste contracten die vaak starterscontracten zijn. Die trend laat zich ook tonen als de leeftijd van wie een horecacontract kreeg, wordt geanalyseerd. "We zien dat jonge mensen makkelijk de stap zetten omdat er een grote vraag is. In Vlaanderen is de gemiddelde leeftijd in 2020-2021 gedaald van 32 naar 28 jaar." 

Gemiddeld gezien is een barman dus 4 jaar jonger nu. "In Wallonië en Brussel zien we ook een daling, maar daar is die minder significant", besluit Rosseel.

Meest gelezen