Schepen uit Peer pleit voor minder wolven in een afgebakend gebied, na nieuwe wolvenaanvallen

Afgelopen nacht hebben wolven opnieuw schapen doodgebeten, dit keer in Grote Brogel, in Peer. Dirk Colaers, de schepen van Landbouw (CD&V), vindt dat het zo niet verder kan. Meer en meer inwoners mijden de natuur wegens de wolven. Hij stelt voor om het aantal wolven in Limburg te beperken en om hun gebied af te bakenen. 

De twee schapen die afgelopen nacht werden doodgebeten in de Oude Weyerstraat in Peer, stonden in een weide zonder schrikdraad. Toch is de eigenaar erg aangedaan door de dood van zijn dieren. Ook Dirk Colaers, de schepen van Landbouw in Peer (CD&V), vond het confronterend om de gehavende kadavers te zien. Hij vindt dat de discussie over de wolven opnieuw gevoerd moet worden. Niet alleen omdat schapenhouders en rundveehouders bang zijn voor wolvenaanvallen, maar ook omdat hij van meer en meer inwoners hoort dat ze niet meer in de natuur durven te vertoeven, wegens de wolven.  "Gewone burgers vragen zich af of ze nog veilig zijn in het open gebied."

Hoeveel moeten we de wolf toelaten?

Dirk Colaers, schepen van Landbouw in Peer

"De wolven wijken steeds meer af van hun kerngebied, het schietveld in Helchteren", zegt schepen Colaers. "Als we een gebied zouden kunnen afbakenen voor de wolf, dan kan je misschien beter sturen waar hij naartoe gaat en waar hij wel of geen toegang krijgt. Misschien kunnen we bekijken hoeveel voedsel er te vinden is voor een bepaald aantal wolven en moeten we ons daartoe beperken."

De uitspraak van Dirk Colaers is opvallend, want hij is momenteel ook voorzitter van het beheercomité van Bosland. De wolf wordt door Bosland net uitgespeeld als het meest iconische dier in het gebied en in de rest van Vlaanderen. "Ik wil toch de discussie op gang trekken met de deskundigen", gaat Colaers verder. "Ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn." 

Onwettig en in de praktijk niet haalbaar

Joachim Mergeay, wolvenexpert INBO

Volgens wolvenkenner Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is een gebied afbakenen voor wolven in een versnipperd landschap als Vlaanderen onmogelijk én onwettig. "De wetgeving, zowel de Vlaamse als de Europese, laat niet toe om gebieden af te bakenen waar wolven wel en waar ze niet mogen voorkomen. In navolging van een interventie in Roemenië heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan die stelt dat wolven zelf kiezen waar ze kunnen en mogen voorkomen: het leefgebied van wolven beperkt zich niet tot 'wilde natuur.' Ook praktisch is het niet haalbaar om hekken te zetten in een sterk versnipperd landschap." 

"Mensen moeten niet bang zijn om in het wolvengebied te vertoeven", benadrukt Mergeay. "Wolven hebben ook geen enkele interesse in mensen. Wolven maken alleen geen onderscheid tussen wilde dieren en dieren waarvan wij mensen beschouwen dat ze aan ons alleen toebehoren. Voor een wolf zien, ruiken en smaken die hetzelfde. De beste manier om te communiceren met wolven dat ze er af moeten blijven, is om het vee te beschermen. In al deze recente gevallen ging het om schapen die zonder enige bescherming werden gehouden. Wil je niet dat je schapen of geiten of damherten worden gedood door wolven, bescherm dan je dieren als een verantwoordelijke eigenaar. De overheid voorziet hiervoor subsidies."

Opgestaan is plaats vergaan

Een gebied wolvenvrij maken, is ook zinloos, gaat het INBO verder. "De aanwezigheid van deze roedel wolven verhindert net de vestiging van andere, zwervende wolven. Er zijn binnen de EU meer dan 15.000 wolven en binnen een straal van 1.000 kilometer zitten er 2.000 wolven die in principe op enkele dagen tijd in België zouden kunnen staan. We zitten nu ook aan het maximale aantal wolven voor een roedel met een paar ouders, enkele jaarlingen, en de welpen van dit jaar. Groter dan dit wordt een roedel zelden. Maar één ding is zeker: zolang er onbeschermde schapen zijn, zullen er schapen worden aangevallen."

Meest gelezen