Videospeler inladen...

Wat met Belgen die nu nog in Afghanistan zitten? En zijn de screenings voor wie ons land repatrieert waterdicht?

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) hoopt dat de taliban de belofte nakomen om niet-Afghanen toe te laten Afghanistan te verlaten. "We moeten er alles aan doen om de mensen die recht hebben op repatriëring naar ons land, naar ons land te laten komen", zegt Mahdi. Afghaanse vluchtelingen die er zouden in slagen om ons land te bereiken, zullen niet automatisch asiel krijgen.

De regering heeft vanmorgen aangegeven dat er gisteren contact is geweest met 114 mensen in Afghanistan die recht hebben op repatriëring naar ons land. Zij hebben de luchthaven van Kaboel niet kunnen bereiken.

"De ongeveer 114 mensen die nog aanspraak maken op repatriëring naar ons land vanuit Afghanistan hebben gisterenvoormiddag een sms gekregen die duidelijk maakte dat de veiligheid rond de luchthaven niet langer gegarandeerd kon worden. Ze hebben in de namiddag opnieuw een sms gekregen waarin duidelijk werd gemaakt dat het Belgische leger vertrokken is en de evacuatiemissie stopgezet is", legt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi uit in "Terzake".

"Het is de bedoeling om die mensen te vragen om ergens te verblijven waar het veilig is."

Mahdi hoopt dat de taliban in Afghanistan de belofte om niet-Afghanen het land te laten uitreizen na zal komen. "Ik blijf ervan uitgaan dat als de taliban aangeven dat Belgische en niet-Afghaanse onderdanen het recht hebben om het land te verlaten, dat dat in de komende dagen mogelijk moet zijn. Dat hoop ik. Ik zou mijn hand niet in het vuur steken voor de taliban, maar als ze aangeven dat niet-Afghanen het land mogen verlaten, moeten we daar alles aan doen en moet daar de komende dagen aan gewerkt worden."

Videospeler inladen...

Mensen uit Afghanistan die er in de toekomst zouden in slagen om in ons land te geraken, zullen niet automatisch asiel krijgen in ons land. Het dossier van mensen die in ons land aankloppen zal onderzocht worden door het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

"Het commissariaat-generaal doet dat in volledige onafhankelijkheid. Die mensen krijgen geen gegarandeerd asiel. Ieder dossier wordt individueel beoordeeld. Als blijkt dat personen recht hebben op bescherming, dan zullen ze die krijgen."

Om te vermijden dat er taliban of IS-aanhangers uit Afghanistan ons land zullen bereiken, zullen ze grondig gescreend worden. "We hebben de lessen getrokken uit het verleden. U herinnert zich de bekende reddingsoperaties met humanitaire visa die via Kucam gebeurd zijn. Daar is dat allemaal niet gebeurd. Je moet ervoor zorgen dat er een check uitgevoerd wordt door de Staatsveiligheid, door OCAD, door de inlichtingendiensten van Defensie, door de federale politie hier ter plaatse en ook door mijn diensten", zegt Mahdi.

"Ik kan garanderen die we iedere persoon die we geëvacueerd hebben, gescreend is geweest in Kaboel en nog eens in Islamabad. De mensen die aangekomen zijn in Peutie hebben ook een screening ondergaan."

Volgens Mahdi zit het gevaar eerder in mogelijke toekomstige vluchtelingenstromen waar mensen mee kunnen glippen die misschien sympathisant zijn van de taliban. "Daartegen moet je iets anders doen. Daar moet je zorgen voor screening aan de Europese buitengrenzen en het versterken van de buitengrenzen. Iedereen die Europa binnenkomt moet gescreend worden."

Videospeler inladen...

Meest gelezen