Belga Image

AZ Delta Roeselare en Jan Yperman Ieper krijgen ziekenhuisscholen: voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis moeten blijven

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en AZ Delta in Roeselare, komt er een 'ziekenhuisschool'. Zowel kinderen van de lagere school als uit het middelbaar zullen er onderwijs krijgen. Kinderen en jongeren die maar kort op pediatrie liggen, zullen afstandsonderwijs via Bednet blijven krijgen.  

Kinderen en jongeren die langdurig verblijven in een ziekenhuis kunnen terecht in een ziekenhuisschool. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die een kankerbehandeling moeten volgen. In een ziekenhuisschool krijgen ze een beperkt en aangepast programma dat meestal focust op de belangrijkste leerstof. Dankzij dit onderwijs op maat lopen deze kinderen geen grote schoolse achterstand op en kunnen ze, eenmaal voldoende hersteld, opnieuw aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten op hun gewone school. "Nu is er al 1 leerkracht die de jongeren lesgeeft, maar dat worden er met de ziekenhuisschool 3", legt Dennis Jacques van het Jan Ypermanziekenhuis uit. "De leerkracht die we nu al hadden, werkte heel goed op de leerbehoeften van de jongeren, maar hij moest zich enorm specialiseren op leeftijd en niveau. En door de ziekenhuisschool is die taak voor een stuk van het ziekenhuis weggenomen." 

(lees verder onder de foto)

Belga Image

In het AZ Delta zullen 3 kinderen les kunnen volgen en in het Jan Yperman-ziekenhuis nog eens 7 kinderen. Voor scholieren uit het secundair onderwijs komt er een volwaardige ziekenhuisschool Twoape met vestigingsplaatsen in AZ Delta en in het Jan Yperman-ziekenhuis. In die ziekenhuizen zijn nu al zogenaamde ‘diensten met onderwijsbehoeften’ (DMOB) actief, maar die werkingen worden uitgebouwd tot volwaardige ziekenhuisscholen voor in totaal 18 scholieren.

Meest gelezen