3M in Zwijndrecht moet meteen stoppen afvalwater waarin chemische stof FBSA zit in Schelde te lozen

Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met het lozen van afvalwater waarin de chemische stof FBSA zit. Die veiligheidsmaatregel is opgelegd door de Omgevingsinspectie, meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het bedrijf wordt onder verhoogd toezicht geplaatst, en het parket van Antwerpen is ingelicht.

FBSA is een bijproduct van een productieproces van 3M in Zwijndrecht. De chemische stof maakt deel uit van de PFAS-familie die wordt gebruikt om stoffen vuil- en vetafstotend te maken. Ze zit in het afvalwater van het bedrijf en wordt dus geloosd in de Schelde. Volgens het bedrijf is daar niets mis mee, omdat het om zeer lage concentraties van FBSA zou gaan.

Maar volgens de Omgevingsinspectie zijn er toch chronische gevaren voor mens en milieu. Dat is zo vastgesteld in een wetenschappelijk rapport van een toxicoloog. Die heeft alle elementen bekeken die de Omgevingsinspectie heeft verzameld, na een hoorzitting eerder deze week én een onderzoek door verschillende instanties op de site van 3 M zelf. 

Onze reporter Gianni Paelinck volgt het 3M-dossier. Bekijk hier zijn verslag in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Lozingen onmiddellijk stoppen

Het lozen van de proceswaters van de PFBSA-houdende processen moet onmiddellijk stoppen. Ze mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M, maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken. Dat laat het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten.

Tegelijk wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst.  Er komen wekelijkse staalnames die  ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. 3M mag de vermelde bedrijfsprocessen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen. 

Het bedrijf moet ook voor de volledige duur van elke productiecyclus van deze processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater.

Parket ingelicht

De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

Vrijdag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand om een omgevingsvergunningsprocedure op te starten.

Reactie 3M

Het bedrijf heeft na de genomen maatregelen nu ook gereageerd  in onderstaand persbericht: 

"3M manipuleert haar afvalwater niet en heeft dit ook nooit in het verleden gedaan. Wij ontkennen elke bewering die anders doet vermoeden. We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen."

"Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten."

Meest gelezen