(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Inlichtingendiensten VS vinden geen verklaring voor oorsprong corona, president Biden: "China verbergt informatie"

De Amerikaanse inlichtingendiensten blijven verdeeld over de oorsprong van het coronavirus. Dat blijkt uit een rapport dat nu openbaar gemaakt is. Echt harde conclusies worden er niet getrokken omdat de betrokken diensten het niet met elkaar eens zijn. De Chinese autoriteiten zouden er niets van af geweten hebben voor de pandemie begon. Maar de Amerikaanse president Joe Biden beschuldigt China er wel van om cruciale informatie te verbergen.

Hoe is SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, ontstaan en hoe kon het een wereldwijde pandemie veroorzaken? Het is een vraag die velen al sinds de start van de pandemie bezighoudt. Is het virus op natuurlijke wijze van dier op mens overgegaan, of is er sprake van een incident in een laboratorium? Duidelijke antwoorden zijn er niet.

Het rapport van de zogenoemde Intelligence Community, de groep van 18 Amerikaanse inlichtingen- en spionagediensten, moest daar meer licht op werpen. President Joe Biden had hen de opdracht gegeven om op te lijsten welke informatie ze daar allemaal over hadden en om die informatie samen te leggen. 

Biden kreeg het als uiterst geheim geklasseerde rapport eerder deze week in handen. Er zijn nu meer details over het rapport vrijgegeven, maar veel wijzer worden we daar niet uit. De 18 inlichtingen- en spionagediensten beschikten zelf over tegenstrijdige informatie en konden het niet unaniem eens raken.

Wat staat er in het rapport?

Eén conclusie hebben de verschillende inlichtingendiensten alvast wel gemeenschappelijk: het virus is niet als biologisch wapen ontwikkeld en "waarschijnlijk" ook niet genetisch gemanipuleerd. Maar verder blijven ze verdeeld over een verklaring voor het ontstaan van de pandemie. "Alle diensten concluderen dat twee hypotheses plausibel zijn: natuurlijke blootstelling aan een besmet dier of een incident in een laboratorium", klinkt het.

  • Meerdere inlichtingendiensten hebben onvoldoende gegevens om iets concreets te zeggen over het ontstaan van de pandemie. Zij geven dus geen mening over hypotheses.
  • Vier diensten denken dat natuurlijke blootstelling aan een besmet dier de meest waarschijnlijke oorzaak is. Als argumenten die in het voordeel van hun vermoeden spreken, verwijzen ze naar "het gebrek aan voorkennis door Chinese functionarissen, de talrijke vectoren voor natuurlijke blootstelling, en andere factoren." Maar ze hechten "een lage mate van vertrouwen" aan hun conclusie.
  • Eén inlichtingendienst is meer geneigd om een incident in een laboratorium als verklaring te zien. Daarbij zou er iets misgelopen zijn bij "experimenten, het omgaan met dieren of staalnames" in het virologisch instituut van Wuhan, de Chinese miljoenenstad waar eind 2019 de eerste menselijke coronabesmetting vastgesteld werd. De dienst merkt op dat er "altijd risico's verbonden zijn aan het werk met coronavirussen." Het vertrouwen in deze conclusie is "matig" volgens de dienst.

Waarop de 18 inlichtingen- en spionagediensten hun conclusies baseren, is niet duidelijk. Welke diensten geloof hechten aan welke theorie, en welke diensten van mening verschillen, wordt ook niet bekendgemaakt.

Joe Biden: "China houdt informatie achter"

Na de bekendmaking van het rapport verspreidde president Joe Biden een mededeling waarin hij China ervan beschuldigt informatie achter te houden en niet mee te werken aan het onderzoek. "Cruciale informatie over de herkomst van de pandemie bestaat en toch trachten Chinese regeringsfunctionarissen te verhinderen dat internationale onderzoekers en actoren uit de gezondheidszorg  er toegang toe krijgen", aldus Biden.  

Zonder "nieuwe informatie" uit China kan de inlichtingengemeenschap geen definitieve conclusies trekken. "Tot op vandaag blijft China oproepen tot transparantie afwijzen en informatie verbergen, terwijl de balans van deze pandemie blijft toenemen", zegt Biden. "De wereld verdient antwoorden, en ik zal niet rusten tot ik ze heb."

Vervolgonderzoek?

Eerder dit jaar voerde een team internationale wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek in China naar de oorsprong van het virus. Hun conclusie was dat het virus waarschijnlijk op natuurlijke wijze van dier naar mens is overgegaan. "Een incident in een laboratorium is erg onwaarschijnlijk", luidde het.

Het WHO-team voerde in China onderzoek samen met Chinese functionarissen, maar China verleende niet zijn volledige medewerking aan het onderzoek. De conclusies van het WHO-rapport worden dan ook niet algemeen aanvaard.

De WHO zelf pleitte bij de bekendmaking van de resultaten ook al voor een vervolgonderzoek. Maar de organisatie waarschuwde eerder deze week dat het heel binnenkort "biologisch onmogelijk" zou zijn om nog informatie te verzamelen die verwijst naar het ontstaan van het virus.

Meest gelezen