Copyright Maskot

Steeds meer mensen met beperking in een instelling houden minder geld over: "Alle leuke dingen vallen weg"

Sinds begin dit jaar moeten mensen met een beperking de kost van hun instelling per maand betalen, in plaats van per dag. Het resultaat is dat ze veel minder zakgeld voor vrije tijd en persoonlijke uitgaven overhouden. "En dat wordt almaar meer een probleem", zegt Marc Van Gestel, van het Vlaams Netwerk Kritische Ouders. "We ontvangen veel signalen over financiële problemen in de leefgroepen waar onze kinderen wonen."

Op 1 januari schakelden alle voorzieningen voor mensen met een beperking over op een andere verrekening van de woonkosten: voortaan zou er per maand, en niet langer per dag betaald worden. In de praktijk komt dat neer op meer uitgaven: want wie vroeger een weekend naar de familie ging, of op kamp, moet nu gewoon de kosten voor de instellingen blijven doorbetalen.

"In het vroegere systeem had je ook de garantie dat je 190 euro zakgeld per maand overhield", zegt Van Gestel. "Maar die bescherming is nu afgeschaft, en de gevolgen daarvan zijn dit jaar duidelijk geworden. Want wie geen geld overhoudt, heeft ook minder contact met de buitenwereld. Dan vallen alle leuke dingen weg en beperkt hun leven zich tot hun leefgroep."

De combinatie met een andere, eerdere regel maakt de situatie extra moeilijk. Want wie in een instelling verblijft, krijgt ook meteen 28 procent minder uitkering (de integratietegemoetkoming). Vroeger was dat niet onoverkomelijk, door dat gegarandeerde zakgeld, maar nu maakt dat de situatie voor veel mensen met een beperking in een instelling extra moeilijk.

Marc van Gestel, en het Vlaamse Netwerk Kritische Ouders, willen de komende maanden solidariteitsacties opzetten om mensen met een beperking die in de problemen zitten, financieel vooruit te helpen. Bovendien willen ze lobbyen bij de politiek om het te lage budget te herzien.

Meest gelezen