Sterftecijfers zitten opnieuw op niveau van vóór coronacrisis

Met gemiddeld 300 overlijdens per dag is er momenteel geen oversterfte meer in ons land. We zitten met andere woorden weer op het niveau van vóór de coronacrisis. We geven hieronder meer uitleg, alsook een overzicht van de cijfers van dit jaar en voorgaande jaren.

Tussen 2015 en 2019 schommelde het gemiddelde aantal overlijdens per dag tussen de 295 en 303. Op dit moment overlijden er in ons land per dag zo'n 300 mensen (door covid, maar evengoed door andere doodsoorzaken). Er overlijden dus niet méér mensen dan andere jaren en dus is er geen oversterfte meer. We zitten (voorlopig) weer op het niveau van vóór de coronacrisis. 

In de cijfers van Statbel, de statistische dienst van de overheid, is duidelijk te zien dat 2020 wél een uitzonderlijk jaar was. Er stierven dagelijks gemiddeld 347 mensen. In totaal gaat het in 2020 om 18.105 méér overlijdens dan in 2019. Dat is een stijging met 16,64 procent en dus hadden we te maken met oversterfte.

COVID-19 op plaats 3 in 2020

Onderstaande grafiek geeft duidelijk weer dat het coronavirus voor een groot stuk de oorzaak is van de oversterfte vorig jaar. De pieken lopen gelijk met de drie golven die ons land heeft gekend. Het grootste aantal overlijdens viel op 10 april 2020. Op die dag stierven er 675 Belgen, waarvan bijna de helft  (301) aan COVID-19. De kleine lichtblauwe piek is het gevolg van de hittegolf in augustus 2020, die 12 dagen heeft geduurd. 

COVID-19 was vorig jaar de derde meest voorkomende doodsoorzaak in ons land. Op de eerste plaats stonden hart- en vaatziekten en op de tweede nieuwvormingen oftewel kankers.

Dit jaar staat COVID-19 voorlopig op de vierde plaats als meest voorkomende doodsoorzaak in België. Ziektes van het ademhalingsstelsel zoals acute hoge luchtwegeninfecties en een longontsteking nemen nu de derde plaats in.

Overlijdens per leeftijd

Dat het aantal overlijdens nu weer op een normaal niveau zit, kent verschillende verklaringen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen hittegolf geweest in ons land dit jaar en hebben we ondertussen een hoge vaccinatiegraad. Ook het aantal besmettingen ligt lager dan in 2020. Momenteel zitten we aan een vaccinatiegraad van 83,3 procent voor de volwassen bevolking. De vaccinatie bij 65-plussers ligt zelfs nog wat hoger: 91 procent. 

In 2020 stierven er in totaal 18.486 aantal mensen boven de 65 jaar aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is 16,8 procent van alle sterftes bij die doelgroep. In 2021 zijn er tot nu toe 54.763 65-plussers overleden, waarvan 9 procent, of 4.957 aan de gevolgen van COVID-19.

Meest gelezen