Digitale infosessie voor ouders van niet-gevaccineerde kinderen: "Onder meer op vraag van scholen"

De eerstelijnszone Antwerpen houdt maandag een online informatiesessie voor ouders waarvan de kinderen nog niet gevaccineerd zijn. Die kunnen al hun vragen stellen en bezorgdheden uiten aan twee experts: viroloog Erica Vlieghe en kinderpsychiater Lieve Swinnen. "Vragen stellen en informatie geven kan nooit kwaad. Ouders hebben niets te verliezen", zegt Eva Decock van de eerstelijnszone Antwerpen. De sessies komen er onder meer op vraag van scholen.

Jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen zich sinds de zomer ook laten vaccineren, maar alleen als ze de toestemming hebben van hun ouders. In die leeftijdscategorie geraakt de vaccinatiecampagne maar niet op kruissnelheid. Amper één op de drie leerlingen in Antwerpse scholen is gevaccineerd. "Een eerste motivatie voor dit initiatief waren de vele vragen van scholen die vroegen om opnieuw informatie te geven", zegt Eva Decock van de eerstelijnszone Antwerpen.  

Volgens Decock brengt het nieuwe schooljaar de vaccinaties niet alleen binnen in het klaslokaal, maar ook in de woonkamer: "Leerlingen zien elkaar weer. Een leerling kan tegen een andere zeggen dat hij al gevaccineerd is. Een niet-gevaccineerde leerling kan zich dan gaan afvragen waarom hij nog geen prik heeft gekregen. Dat kan tot een gesprek thuis leiden. Ouders zijn niet altijd voorbereid op dat gesprek of weten niet goed hoe zo'n gesprek aan te pakken. We willen hen daarbij helpen." 

Beluister hier het gesprek met Eva Decock in "Start Je Dag":

Vooral tijd voor vragen en bezorgdheden

Na zo'n lange pandemie denkt Decock dat de infosessies ouders toch nog kunnen aanzetten om hun kinderen te laten vaccineren: "Ten eerste kan het kind van mening veranderd zijn. Het gaat hier over 12- tot 15-jarigen. Die hebben een duidelijke mening die niet altijd strookt met die van de ouders. Ook die mening is belangrijk. Ten tweede zijn er ouders die willen dat hun kind gevaccineerd wordt, maar bezorgd zijn omdat het kind zelf niet overtuigd is. Die ouders kunnen nog beter ondersteund worden." 

Die ondersteuning komt er nu dus in de vorm van een online infosessie met twee experten. Ouders krijgen heel kort wat basisinformatie zodat ze mee zijn. Maar dat is niet het belangrijkste: "Het gaat er voornamelijk om dat mensen al hun vragen en bezorgdheden kunnen voorleggen aan experten. Tijdens de eerste sessie op maandag zullen dat infectiologe Erika Vlieghe en kinderpsychiater Lieve Swinnen zijn. Deelnemen en vragen stellen kan overigens volledig anoniem." 

Alle vragen zullen anoniem gesteld kunnen worden. De deelname is ook gratis.

Eva Decock , eerstelijnszone Antwerpen

Naast ouders wil de eerstelijnszone ook scholen helpen: "We zijn volop bezig met het bekijken hoe we de vaccinatiegraad kunnen opkrikken. Samen met elke school stellen we een individueel traject op. We vragen dat ze geïnteresseerde leerlingen samen naar het vaccinatiecentrum laten komen, om ze in groep te kunnen vaccineren."

Geïnteresseerden kunnen op www.eerstelijnszones.be/vaccinatiewijzer een link naar de infosessies vinden.

Meest gelezen