Radio 2

Sociaal Verhuurkantoor Kortrijk trekt aan alarmbel: "Dakloosheid zal toenemen"

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Kortrijk is bang voor een stijging van het aantal dak- en thuislozen. Door het nieuwe toewijsbeleid van sociale woningen, dat door een Vlaams decreet wordt geregeld, zullen heel wat mensen wellicht uit de boot vallen. “In het nieuwe systeem zal er onvoldoende plaats zijn voor de meeste kwetsbare woningzoekers”, stelt directeur Thomas Raes. Kortrijk alleen telt 391 mensen met een zeer acute woningnood. Een deel van hen dreigt vanaf 2023 zonder onderdak te vallen. 

In iedere gemeente bevindt er zich een sociaal verhuurkantoor, waar je terecht kan voor hulp binnen de sociale huisvesting. Het is vergelijkbaar met een spoeddienst: wie er het ergst aan toe is, krijgt het eerst een huis toegewezen. Woningzoekenden waar de nood minder dringend is, kunnen terecht bij de Sociale Huisvestingmaatschappijen (SHM). Zij worden dan verder geholpen via een wachtlijst of op afspraak. "Je kan zo'n SHM de huisarts van de sociale hiusvesting noemen", zegtThomas Raes, directeur van SVK Kortrijk. 

“Vanaf 2023 kan er slechts één sociale woonmaatschappij actief zijn per gemeente en zullen de SVK’s en SHM’s tegen 2023 moeten fusioneren. Huurpunt, de koepelorganisatie van de SVK’s, had gevraagd dat er in het decreet ook rekening werd gehouden met de meest kwetsbaren, die dringend nood hebben aan een sociale woning. Maar die garantie is er onvoldoende!”

Vooral centrumsteden dreigen in problemen te komen

“Het idee van één woonmaatschappij per gemeente is op zich geen slechte zaak. Doordat we dan met één centrale wachtlijst zullen werken, zal het vinden van een woning iets gemakkelijker worden", zegt Raes. Maar door de fusie wordt er ook gesleuteld aan het toewijssysteem. Vanaf 2023 zal er vooral ingezet worden op de lokale band van de woningzoekenden. 

"Maar mensen, die dringend een woning nodig hebben, hebben vaak geen lokale binding. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die al jarenlang op de dool zijn, recent uit een crisisopvang ontslagen werden of van de ene dag op de andere zonder woning zijn gevallen. Nu worden die mensen opgevangen door de specifieke Sociale Verhuurkantoren. Maar vanaf 2023 na de fusie moeten zij aankloppen bij de algemene woonmaatschappijen. En die zullen helaas minder kunnen inzetten op de crisishuisvesting. Als we kijken naar Kortrijk zullen we per jaar minstens 30 crisiswoningen te kort komen. Een tekort dat dakloosheid zal doen stijgen. Vooral de centrumsteden zullen met dit fenomeen af te rekenen hebben", besluit Raes. 

Meest gelezen