Lijst van bedreigde soorten bijgewerkt: vier tonijnsoorten bezig aan een comeback dankzij visquota

Vier commercieel beviste tonijnsoorten zijn aan een comeback bezig dankzij ingevoerde visquota. Dat meldt de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) die verantwoordelijk is voor de lijst van bedreigde soorten. Veel andere dieren in de oceanen en zeeën blijven wel ernstig bedreigd.

De IUCN houdt een rode lijst bij van soorten die in gevaar zijn. Op die lijst staan nu 138.374 soorten waarvan er 38.543 met uitsterven bedreigd zijn. Alles samen is 41 procent van de amfibieën, 26 procent van de zoogdieren, 34 procent van de coniferen, 14 procent van de vogels, 33 procent van de koraalriffen en 28 procent van de schaaldieren met uitsterven bedreigd.

Elk jaar wordt de lijst herbekeken en wordt zo nodig de status van de dieren aangepast. In veel gevallen is dat in de slechte richting, maar af en toe is er ook goed nieuws. Zo zijn er dit jaar zeven commercieel beviste tonijnsoorten onderzocht. Van vier daarvan is het visbestand aan het herstellen, dankzij ingevoerde visquota. "Het toont aan dat soorten echt wel kunnen herstellen als we ons best doen", zegt IUCN-topman Bruno Oberle in een persbericht. 

Het toont aan dat soorten echt wel kunnen herstellen als we ons best doen

Zo is de Atlantische blauwvintonijn verbeterd van "bedreigd" naar "niet bedreigd" en de zuidelijke blauwvintonijn van "kritisch bedreigd" naar "bedreigd". Witte tonijn en geelvintonijn zijn allebei van "bijna bedreigd" verbeterd naar "niet bedreigd".

"Deze veranderingen bewijzen dat duurzame visserij kan werken met enorme langetermijnvoordelen voor zowel de vissers als de biodiversiteit", aldus Bruce B. Collette die voor de IUCN onder meer de tonijn opvolgt en onderzoekt. "We moeten blijven inzetten op duurzame visquota en de bestrijding van illegale visserij."

Andere tonijnsoorten blijven wel in de problemen. Tonijn uit de Stille Oceaan bijvoorbeeld is teruggevallen op 5 procent van hun oorspronkelijk aantal.

Slecht nieuws voor andere soorten

Het mag dan beter gaan met verschillende tonijnsoorten, veel andere zeedieren hebben niet dat geluk. 37 procent van de haaien en roggensoorten zijn nu met uitsterven bedreigd. Al die bedreigde soorten worden overbevist, al zien ze volgens de IUCN ook af door het verlies van leefgebieden en de klimaatverandering.

Ook aan land gaan verschillende soorten erop achteruit. De Komodovaraan, de grootste nog levende hagedis ter wereld, is verslechterd van "kwetsbaar" naar "bedreigd". De soort wordt hoe langer hoe meer bedreigd door de klimaatverandering. De stijgende zeespiegel en stijgende gemiddelde temperaturen bedreigen vooral het leefgebied van de hagedissensoort. De komende halve eeuw zal naar schatting een derde van hun habitat verloren gaan.

AP2006

Meest gelezen