ACV-topman Marc Leemans over pensioendebat: "Iedereen moet sociale bijdragen betalen, ook studenten"

Iedereen die werkt, moet sociale bijdragen betalen, ook jobstudenten. In ruil kunnen ze rechten opbouwen. Dat zegt Marc Leemans van de christelijke vakbond ACV. Hij reageert daarmee op de pensioenhervormingsplannen van minister voor Pensioenen Karine Lalieux (PS). Leemans wil dat de hele carrière onder de loep wordt genomen om de pensioenen te berekenen. 

Vrijdag maakte minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) haar pensioenplan bekend en morgen vindt de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie plaats. Naar aanleiding van die twee zaken, komt de topman van de christelijke vakbond ACV met enkele voorstellen. Zo wil Leemans dat er naar de hele carrière wordt gekeken, ook naar studentenjobs, om de pensioenen te berekenen.

Laat jobstudenten verder werken, maar zorg ervoor dat er sociale bijdragen komen
Marc Leemans, ACV

"Jonge mensen hebben dikwijls aan het begin van hun loopbaan of nog net voordien studentenjobs. Daar worden geen sociale bijdragen op betaald. En die tellen ook niet mee voor de opbouw van hun rechten. Denk maar aan hun pensioen later," zo begint Leemans zijn discours. "Terwijl je wel studiejaren kan afkopen voor je socialezekerheidsrechten als je voortgezet onderwijs doet. Dit lijkt ons echt een contradictie." 

Volgens Leemans moeten er ook sociale bijdragen komen voor jobstudenten. "Wij hebben uitgerekend dat dit zelfs een positieve operatie kan zijn. Jongeren gaan rechten opbouwen en werkgevers gaan zelfs door de fiscale en sociale werkbonus niet meer moeten betalen. Dus dat is toch wel een positieve operatie", gaat Leemans verder.  

Als we moeten kijken naar een hele loopbaan, zoals Leemans voorstelt, komen er al snel allerlei soorten contracten aan bod.  En op al die contracten en alle vormen van verloningen, moet er volgens het ACV correcte bijdragen betaald worden. "Dat betekent op interimarbeid, op studentenjobs, op flexi-jobs, op de kluseconomie en noem maar op. Dat is de enige mogelijkheid om op een eerlijke manier bijdragen te betalen zodat de mensen op een eerlijke manier sociale bescherming krijgen, hun pensioenen inbegrepen", aldus de ACV-topman Marc Leemans. 

Volgens hem loopt de sociale zekerheid elk jaar zo'n 16 miljard euro mis. "Het planbureau heeft berekend dat als je alles samentelt wat er bestaat aan sociale zekerheid (bijdragen en fiscale kortingen), dat er 16 miljard  bijdragen niet aan de sociale zekerheid betaald worden. Die blijven op andere niveaus steken, voornamelijk bij de werkgevers", zegt Leemans.

Bekijk hier het volledige gesprek met ACV-voorzitter Marc Leemans in "Terzake":

Videospeler inladen...

Waanzin

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemt de voorstellen van Leemans waanzin. "Een vakbond die ervoor pleit mensen die werken meer te belasten en netto minder te laten overhouden. Terwijl we de hoogste lasten op arbeid in Europa hebben."

Bij Vooruit noemt Kamerlid Joris Vandenbroucke het belangrijk de oefening te maken om het systeem van de sociale bijdragen over de verschillende statuten heen eerlijker te maken. "Maar laat ons dan misschien eerst kijken naar de echte uitwassen, zoals de RSZ-kortingen voor profvoetballers", aldus Vandenbroucke.

"We moeten streven naar het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Dat is de beste duurzame financieringsbron van de sociale zekerheid", reageert CD&V. "Daarnaast moeten mensen die werken meer netto overhouden. Het extra lasten leggen op arbeid werkt contraproductief", zegt de partij.

De Vlaamse Jeugdraad is verrast door het voorstel, maar is niet op voorhand voor of tegen, zegt Milan Calloens. "Het is goed dat er een debat komt, maar dat mag wat breder zijn dan het al of niet betalen van bijdragen". Het zou ook kunnen gaan over het statuut van de jobstudent. 

De studenten willen best solidair zijn, zegt Calloens, maar er zijn vragen of zij aan het einde van hun carrière niet zelf hun pensioen zullen moeten betalen. Bovendien zijn er studenten die met hun job hun studiekosten moeten betalen en het is niet duidelijk of zij met dit voorstel geen verlies zullen lijden. 

Meest gelezen