Amateur-archeoloog vindt goudschat uit periode vóór Vikingen in Denemarken

In Denemarken heeft een amateur-archeoloog, die zich net een metaaldetector had aangeschaft, een zesde-eeuwse schat van 22 gouden voorwerpen gevonden. De schat werd zes maanden geleden al opgegraven, maar dat werd zorgvuldig geheim gehouden.

De ontdekking gebeurde in de buurt van Jelling in het zuidwesten van Denemarken, de plek die historici  beschouwen als de bakermat van de koningen van het Vikingtijdperk, dat tussen de achtste en de twaalfde eeuw wordt gedateerd. Zeker twee Vikingkoningen woonden in Jelling.

De goudschat die werd gevonden, is evenwel nog ouder. Hij dateert uit de zesde eeuw. "De schat bestaat uit meerdere gouden voorwerpen, waaronder een medaillon zo groot als een schotel. Hij bevat veel symbolen, waarvan sommige ons nog onbekend zijn, wat ons zal toelaten onze kennis te vergroten over de mensen uit deze periode, die het Vikingtijdperk voorafging", zegt Mads Ravn, onderzoeksdirecteur van de Vejle Museerne, waar de goudschat vanaf februari volgend jaar wordt  tentoongesteld.

Bepaalde voorwerpen vertonen motieven en inscripties in het runenalfabet, die mogelijk verwijzen naar heersers uit die tijd, maar ook doen denken aan de Noorse mythologie. Een voorwerp beeldt de Romeinse keizer Constantijn De Grote af, die heerste in de vierde eeuw. 

"Het is de symboliek afgebeeld op de voorwerpen die hen uniek maakt, nog meer dan de ontdekte hoeveelheid voorwerpen", zegt Mads Ravn.  

Volgens eerste onderzoeken zou de schat als godenoffer kunnen zijn neergelegd door een plaatselijke vooraanstaande figuur, tijdens de chaotische periode die volgde op een vulkaanuitbarsting in IJsland in 536, die het klimaat van Noord-Europa beïnvloedde.

Meest gelezen