De Brusselse Grote Markt

Bijna helft Brusselse Airbnb-woningen in professionele handen

Bijna de helft van de woningen die verhuurplatform Airbnb aanbiedt in Brussel, zijn in de handen van "professionals" of "investeerders". Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in opdracht van Innoviris.

Airbnb werd opgericht om particuliere verhuurders en toeristen makkelijk in contact te brengen. Maar door de grote populariteit van de site, sprongen al snel ook professionele verhuurders op de Airbnb-kar. Ook in Brussel blijkt nu 45 procent van de Airbnb-woningen in handen te zijn van "professionals" of "investeerders". Dat blijkt uit een grootschalige studie van de VUB.

Onderzoekers namen het volledige Brusselse Airbnb-landschap van 2019 onder de loep. De keuze viel bewust op een jaar uit de periode voor de coronacrisis, omdat de toeristische sector toen nog volop draaide. In totaal ging het toen om 11.427 woningen die via Airbnb werden verhuurd. 

Sterke concentratie in de Vijfhoek

Opvallend is de sterke concentratie van woningen in de toeristische zone van de Grote Markt en de Muntschouwburg (het zogenaamde Ilot Sacré) en de wijk rond de Europese instellingen. "Maar ook rond het Atomium treffen we heel wat Airbnb-woningen aan", zegt VUB-professor en onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe.

Op basis van datasets, onderscheidden de onderzoekers vier profielen van verhuurders. "Per host keken we naar het aantal woningen, de duur van de verhuurperiode en de locatie van de woningen", aldus Verhaeghe. Op basis van deze onderverdeling, concludeert het onderzoek dat slechts de helft van de Brusselse Airbnb-hosts voldoet aan de oorspronkelijke deeleconomiefilosofie van het bedrijf.

"Sommige grote spelers bieden soms tegelijkertijd meer dan tien woningen aan in Brussel. Het gaat niet meer om de kleine particulieren die af en toe eens een kamer verhuren", zegt Verhaeghe in "De wereld vandaag".

Strijd tegen het Airbnb-monopolie

Het Airbnb-monopolie en de invloed ervan op de lokale huurmarkt staan al langer ter discussie in verschillende steden zoals Amsterdam."Het traditioneel huuraanbod vermindert omdat veel woningen in bepaalde buurten nu vooral via Airbnb aan expats en toeristen worden aangeboden. De prijzen in die buurten zullen gegarandeerd stijgen", aldus de professor.

De stad Brussel probeert de wanpraktijken van Airbnb aan te pakken door een strenge regelgeving. "Maar je hebt ook handhaving en controle nodig door bijvoorbeeld de exacte adressen na te gaan." De stad Brussel heeft een "cel" Airbnb opgericht, maar het is opboksen tegen grote, verre multinationals die niet twijfelen om juridische stappen te ondernemen tegen de stad.

Beluister hier het gesprek met professor Pieter-Paul Verhaeghe in "De wereld vandaag":

Reactie Airbnb op 7 september:

Airbnb laat zelf in een reactie op de studie weten dat de onderzoekers vooraf geen contact hebben gezocht met het bedrijf en betwist de resultaten van het onderzoek. "Deze studie is gebaseerd op onbetrouwbare en gedateerde data en bevat misleidende veronderstellingen over onze gemeenschap." Volgens Airbnb zijn de data die in het onderzoek gebruikt werden, niet afkomstig van het platform zelf en zouden de gekozen categorieën te weinig genuanceerd zijn en een misleidend beeld geven.

Het verhuurplatform benadrukt dat het een goede partner wil zijn voor lokale autoriteiten. "We kijken ernaar uit om samen met de lokale Brusselse autoriteiten te werken aan duidelijkere en eenvoudigere regels, om homesharing centraal te stellen in het herstel van het toerisme in Brussel.

Meest gelezen