Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Meer dan 200 medische vakbladen vragen "dringende actie" tegen klimaatopwarming: "Gezondheid wordt nu al geschaad"

Meer dan 200 toonaangevende medische vakbladen roepen alle wereldleiders op tot "dringende actie" om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 graad te houden en zo niet alleen de natuur te beschermen, maar ook de gezondheid van de mens. 

Even vooraf: vanwaar komt die 1,5 graad?

In het klimaatakkoord van Parijs van 2015 werd afgesproken om de wereldwijde opwarming "ruim onder de 2 graden Celsius" te houden, en liefst op anderhalve graad. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, schetste eerder in zijn anderhalvegraadrapport al de serieuze gevolgen voor mens en natuur als de wereld 1,5 graden zou opwarmen.

Als referentie gebruikt het IPCC de gemiddelde wereldwijde opwarming tegenover de periode 1850-1900. Op basis van die 50 jaar is een algemeen gemiddelde opgemaakt, dat wordt afgezet tegen de huidige jaargemiddelden. 

Momenteel zit de wereldwijde opwarming aan ongeveer 1,1 graden Celsius vergeleken met de periode tussen 1850 en 1900. De verwachting is dat de opwarming zich verder zal doorzetten, in een tempo van 0,2 graden per decennium.  

Aanleiding voor de brief zijn enkele klimaattoppen die de komende maanden op het programma staan: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eind september, een top in China over biodiversiteit en de COP26-klimaatconferentie in november in Glasgow.

Schade voor gezondheid

De brief wijst erop dat de wereldwijde temperatuurstijgingen al jarenlang de gezondheid schaden én dat gezondheidswerkers daar al tientallen jaren de aandacht op (proberen te) vestigen. Een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graad op aarde zou catastrofale schade toebrengen aan de volksgezondheid, klinkt het. Schade die niet meer terug te draaien is. 

Meer nog: geen enkele temperatuurstijging is gezond. Zo zijn de afgelopen twintig jaar de hittedoden onder 65-plussers met 50 procent gestegen. Hogere temperaturen hebben ook geleid tot meer uitdrogingsverschijnselen, nierproblemen, huidkankers, tropische infecties en andere aandoeningen. Daarbij worden de meest kwetsbaren getroffen, onder wie kinderen, oudere bevolkingsgroepen, etnische minderheden en armere gemeenschappen.

Meer actie nodig

En hoewel vele landen al beloftes hebben gemaakt om de uitstoot te verminderen, is dat niet genoeg, aldus de vakbladen. "Doelen zijn gemakkelijk te stellen, maar niet altijd even makkelijk te bereiken. We maken ons ook steeds meer zorgen dat sommige machtige wereldleiders een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graad als onvermijdelijk of zelfs acceptabel beschouwen." De ondertekenaars vrezen dat we zo zelfs afstevenen op een gemiddelde opwarming van 2 graden wat "catastrofaal" zou zijn. Ze vragen dat er op de komende klimaattoppen extra actie wordt ondernomen, onder andere door de rijkere landen de uitstoot sneller te laten terugdringen.

Sommige wereldleiders beschouwen een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graad als onvermijdelijk of zelfs acceptabel

Daarnaast is er ook financiële noodhulp nodig. Regeringen wereldwijd hebben de coronacrisis aangepakt met "ongeziene investeringen", aldus de ondertekenaars, en dat zal ook nodig zijn om de opwarming van de aarde verder tegen te gaan. "Er zullen enorme investeringen nodig zijn en die zullen groter zijn dan wat nu wordt overwogen." Maar, aldus de ondertekenaars, die investeringen zullen lonen, zowel op economisch vlak als op vlak van gezondheid. "Alleen al een betere luchtkwaliteit zou tot gezondheidsvoordelen leiden die de wereldwijde kosten van de emissiereducties gemakkelijk compenseren."

Meest gelezen