Radio 2

School in Ieper sluit dan toch definitief: "Alles stond klaar op 1 september, maar er was geen enkele leerling"

In Brielen, een deelgemeente van Ieper, sluit de vrije basisschool 't Klavier. Alles stond op 1 september klaar om op te starten, maar uiteindelijk kwam geen enkele leerling opdagen. Het is de eerste deelgemeente van Ieper waar er geen onderwijs meer aangeboden wordt.

De vrije basisschool 't Klavier dacht aan het begin van de zomervakantie weer te kunnen herbeginnen in september. “Klein, maar fijn zoals het al enkele jaren was, met graadklassen en geen vijfde en zesde studiejaar”, zegt Christine Verbeerst, de voorzitter van het bestuursorgaan VBS Elverdinge-Brielen. 

"Maar 1 september kwam heel hard binnen toen er geen leerlingen kwamen opdagen", vertelt Peter Vanthorre, voormalig directeur van de vrije basisschool Elverdinge-Brielen. "Het was zeer pijnlijk. We hadden nog samen met de kleuterjuf de klas heringericht en enkele investeringen gedaan om het onthaal op te fleuren. We stonden klaar om met een kleine groep te starten, maar alles was voor niets."

Al jaren kampt de school met een slinkend aantal leerlingen. “Daarom was er 14 jaar geleden ook een fusie met Elverdinge, met 2 afzonderlijke vestigingen. Maar er was nog enthousiasme om te starten met 18 kinderen in de graadklassen van het eerste tot het vierde studiejaar. Het project werd enthousiast onthaald omdat er voor taal en wiskunde met heel kleine groepen werd gewerkt. Eigenlijk was dat een luxesituatie. Maar dat hun kinderen niet meer het volledige lager onderwijs hier kon volgen, gaf blijkbaar dan toch de doorslag voor de ouders die afhaakten. De laatsten zijn dan uiteindelijk met pijn in het hart vertrokken. De klassen waren echt te klein geworden. Ook de hele drukke N8 die hier passeert zal niet geholpen hebben", zegt Verbeerst.

Lege school op 1 september

Toch stond de school nog paraat op 1 september. “Dinsdagavond zullen de ouders van de allerlaatste kinderen zich dan toch nog ingeschreven hebben in Elverdinge. De schoolploeg hier was aanwezig. Alles stond klaar, ook het speelgoed voor de kleutertjes. Jammer, het is een grote teleurstelling voor iedereen”, zegt Verbeerst. In Brielen wordt er nu helemaal geen onderwijs meer aangeboden. Het is de eerste deelgemeente van Ieper waar dat zo is. 

En dat zal volgens oud-directeur Vanthorre een harde klap worden voor het sociale leven in Brielen: "Brielen is een klein dorp. We hadden al geen warme bakker meer en nu de school zal sluiten, zullen de kinderen elkaar niet meer zo vlug vinden. Normaal wordt er rond de school een sociaal netwerk opgebouwd. Enerzijds tussen de kinderen zelf, maar ook tussen de ouders, die met elkaar aan de schoolpoort praten."

De kans bestaat dat er nog dorpsscholen in de regio zullen volgen. "Er zijn nog dorpen in de omgeving, waar het hard knokken is om de afdeling en de klassen in de lagere school te houden. In Brielen is het bijzonder snel gegaan, maar er zullen er waarschijnlijk nog volgen. En dat is jammer, want in zo'n kleine dorpsschooltjes zijn de leraren heel enthousiast. De leraren zijn er bijna familie. We zijn erg gehecht aan elkaar en je kent de leerlingen door en door. En dat is de kracht van een dorpsschool", besluit directeur Vanthorre. 

Meest gelezen