Trailer voor onbestaande film moet mensen aanzetten om over grensoverschrijdend gedrag te praten

De Vlaamse overheid lanceert met een trailer voor de fictieve film "NonExistent", een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. Acteurs Wouter Hendrickx en Natali Broods vertellen daarin dat de film - die gebaseerd is op waargebeurde feiten - niet bestaat, omdat het verhaal niet werd verteld. De boodschap is dat mensen over grensoverschrijdend gedrag moeten praten, want dat blijkt nog steeds erg moeilijk.

De problematiek duikt geregeld op in de media, zeker wanneer er bijvoorbeeld incidenten in de cultuursector aan het licht komen. Binnenkort - op 21 sept - start bijvoorbeeld het proces tegen kunstenaar en regisseur Jan Fabre, en zal het thema ongetwijfeld weer aan bod komen. 

Bekijk hieronder de trailer van de campagne en lees daaronder verder.

Toch vindt Annelies  D'Espallier van de Vlaamse ombudsdienst dat het nog vaak erg moeilijk is voor mensen om over grensoverschrijdend gedrag te spreken.  "Het is moeilijk voor getroffenen, omdat het in hun persoonlijke levenssfeer zit", zegt Despallier. 

"Zij moeten hun grenzen aangeven en dat is heel moeilijk, want er hangt vaak ook veel van af. Vaak hangt er een job vanaf, of een toekomst. Voor organisaties is het moeilijk om erover te communiceren omdat zij beseffen dat ze het op dat vlak beter moeten doen, maar niet altijd goed de weg weten. Ze zijn bang dat dingen in hun gezicht gaan ontploffen, want dit soort meldingen kan in de publieke opinie wel wat vuurwerk opleveren."

Op zoek naar erkenning

De Vlaamse ombudsdienst probeert te bemiddelen in zaken van grensoverschrijdend gedrag. "In veel gevallen stappen mensen naar de psychologen van de ombudsdienst met de vraag of wat ze hebben meegemaakt grensoverschrijdend gedrag is", legt D'Espallier uit. "Ze zoeken eigenlijk erkenning, maar ook steun om met het gedrag om te kunnen gaan en die kunnen wij dan bieden."

"We nodigen vaak mensen uit rond de tafel om een dialoog op te zetten en samen te zoeken naar een betere manier om met elkaar om te gaan." gaat D'Espallier verder. "Het is ook verbazingwekkend om te zien hoe vaak dat lukt. Er is echt een bereidheid om naar zichzelf te kijken, zowel bij plegers, slachtoffers als organisaties."

In de media- en cultuursector zitten een aantal risicofactoren

Annelies D'Espallier, Vlaamse ombudsdienst

De trailer focust op grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, maar de problematiek komt in de hele samenleving voor. "In de media- en cultuursector zitten ook een aantal risicofactoren", zegt D'Espallier daarover. "Het zijn vaak jonge mensen bij wie de job afhangt van een bepaalde context en daardoor gevoelig zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in de sportwereld."

Het project rond grensoverschrijdend gedrag van de Vlaamse ombudsdienst startte al in 2018. Toen kreeg 1 op de 5 mannen en ongeveer 60 procent van de vrouwen in de cultuursector, te maken met grensoverschrijdend gedrag. Cijfers die volgens D'Espallier aantoonden dat er een probleem was. "Dat zagen we ook in het aantal klachten. Het eerste jaar kregen we er 22,  het jaar daarna 29 en dit jaar al 26 klachten, terwijl het voor de cultuursector magere jaren zijn door de coronacrisis, waarin weinig gebeurt. Dat zijn toch opvallende cijfers."

Beluister hieronder het gesprek met Annelies D'Espallier in "De ochtend" op Radio 1.

Meest gelezen