David rozing

Jobbonus, Vlaams arbeidsmarktbeleid en flexibelere arbeidswetgeving: Voka vraagt dringend hervormingen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vraagt om dringende hervormingen van de Belgische arbeidsmarkt. Dat doen ze op hun jaarlijkse conferentie naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar. Concreet vragen ze om dit jaar nog de Vlaamse jobbonus in te voeren, een eigen arbeidsmarktbeleid voor Vlaanderen en een flexibelere arbeidswetgeving.

Elk jaar organiseert Voka bij de start van het nieuwe politieke werkjaar een conferentie waarop ze in gesprek gaan met politici. Dit jaar pleit Voka-voorzitter Wouter De Geest in zijn toespraak voor dringende arbeidsmarkthervormingen.  "We staan dit najaar voor belangrijke keuzes die onze toekomst en ons welvaartsniveau zullen bepalen", aldus De Geest. "We moeten weer samen groeien. Ik vraag aan onze politici om van crisisbeheer over te schakelen op hervormingen. Veerkracht moet daadkracht worden. Beheer moet beleid worden.”

Een Vlaamse jobbonus

Voka wil dat de Vlaamse regering dit jaar nog werk maakt van de jobbonus die het regeerakkoord beloofd werd. Dat is een belastingsvoordeel voor mensen met lage lonen dat werken aantrekkelijker moet maken. Binnen de Vlaamse regering lijken N-VA en CD&V daar eerder terughoudend tegenover te staan, vanwege het hoge prijskaartje. Maar dat mag de regering niet tegenhouden, zegt De Geest. "Ja, een jobbonus invoeren heeft een prijskaartje. Maar ondernemers weten: slimme investeringen zijn geen kost, wel een garantie op toekomstig succes."

Dit zal Vlaanderen en bij uitbreiding heel België terugbrengen naar een koppositie in Europa

Wouter De Geest, voorzitter Voka

Zulke maatregelen zijn nodig om de Vlaamse ondernemingen opnieuw te doen groeien en de werkzaamheidsgraad in ons land op te krikken. De federale regering sprak de ambitie uit om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. "Een werkzaamheidsgraad van 80 procent betekent activering, activering en nog eens activering", benadrukt De Geest. "Dit brengt Vlaanderen en zal bij uitbreiding ook heel België terugbrengen naar een positie die wij verdienen, namelijk een toppositie in Europa. Wij lopen in alle statistieken achteruit en dit kunnen we niet langer tolereren."

Een eigen arbeidsmarktbeleid en flexibelere arbeidswetgeving

Daarnaast wil Voka ook dat Vlaanderen een eigen arbeidsmarktbeleid ontwikkelt.  Volgens De Geest voorziet zelfs het federale regeerakkoord al in die mogelijkheid. Hij wil dus dat Vlaanderen overschakelt op een arbeidsmarktbeleid "op maat". "Waarom moet de werkloosheidsreglementeiring overal in dit land hetzelfde zijn?" vraagt hij zich af. "Vlaanderen moet eigen accenten kunnen leggen in de aanpak en opleiding van werklozen." Op termijn wil Voka zelfs dat alle bevoegdheden rond arbeidsmarkt naar het Vlaamse niveau worden overgeheveld.

Waarom moet de regelementering rond werkloosheid overal in dit land hetzelfde zijn?

Wouter De Geest, voorzitter Voka

Tot slot pleit Voka ook nog voor een flexibelere arbeidswetgeving. "Zonder flexibiliteit rond nachtarbeid, weekendwerk, arbeidstijden en overuren laten we bestelwagens vol gemiste groei naar onze buurlanden vertrekken", klinkt het bij De Geest. "Vandaag kennen we té zware procedures in combinatie met een arbeidswetgeving die een eeuw oud is. Het maakt onze bedrijven log en zet de concurrentiepositie van Vlaanderen onder druk."

Groene ambities en afschaffen van coronamaatregelen

In zijn toespraak sprak De Geest ook nog over het belang van een groene omslag in het Belgische energiebeleid. Hij pleitte voor het inzetten op duurzame en koolstofarme energie en drong aan op een snelle beslising over de kernuitstap. Ook de invoering van een energienorm is volgens Voka noodzakelijk.

Ook de coronamaatregelen kwamen nog even ter sprake. Voka wil dat coronamaatregelen in Vlaamse bedrijven zo snel mogelijk opgeheven worden. "Er zijn nog teveel coronaregels waarvan bedrijven en burgers niet meer begrijpen waarom we ze nog hebben", zegt De Geest. "De covidmaatregelen gelden nog op elke werkvloer, ook wanneer 95% van de mensen er gevaccineerd is.  Ik begrijp dit niet. Geen enkele ondernemer begrijpt dit nog. De regulitis kan nu veilig worden afgevoerd. Doe dat dan ook. Geef de arbeidsorganisatie weer in de juiste handen, die van de werkgevers."

Meest gelezen