Nicolas Maeterlinck

Gouverneur Cathy Berx wil brandweer en civiele bescherming onder één commando brengen bij rampen

Antwerps gouverneur Cathy Berx wil dat de brandweer en de civiele bescherming onder één commando of bevel komen. Dat zegt ze in het weekblad Knack. Ze oppert dat idee na de grote overstromingen in ons land. Volgens de gouverneur zou dat de hulpverlening verbeteren.

De enorme watersnood in ons land heeft de Antwerpse gouverneur Cathy Berx aan het denken gezet. Ze vroeg zich af, wat er zou gebeuren als de provincie Antwerpen door zo'n extreem weer getroffen zou worden. 

"In geval van een grote ramp, zoals de immense watersnood, hebben we gezien dat nogal wat hulpverleningszones manschappen hebben gestuurd naar het gebied", zegt Berx op Radio 2 Antwerpen. "Daarnaast heb je ook de civiele bescherming. Maar het is cruciaal dat er één duidelijke bevelstructuur is. Er moet gekeken worden waar de noden het grootst zijn en waar welke specifieke hulp dan ingezet wordt. Het kan eigenlijk niet dat mensen toekomen op het terrein en niet precies weten wat ze daar moeten doen."

Politie

Bij de politie is die centrale aansturing er al wel. "Als een politiezone versterking vraagt van andere politiezones, dan worden manschappen gestuurd en dan komen die onder het bevel van de Dirco, de directeur coördinatie van die operatie, of van de korpschef van de zone die versterking gevraagd heeft."

Groot Schietveld

Op provinciaal niveau kwamen verschillende hulpverleningszones ook al onder één bevel. "Bij de brand op het Groot Schietveld heb ik hulp gevraagd via de collega van Limburg aan de hulpverleningszone Limburg. De mensen die gekomen zijn, zijn dan ook onder bevelsstructuur geplaatst van de directeur die de operatie leidde. Die gaf dan ook aan wat er waar precies moest gebeuren en wanneer, met het oog op de veiligheid van de manschappen en om de brand zo goed mogelijk te bestrijden. Ook op federaal niveau zou het best op deze manier gebeuren, volgens mijn bescheiden mening."

Meest gelezen