BELGA

Vanaf volgend jaar helpen "Terug naar werk"-coördinatoren langdurig zieken weer aan het werk

Van de bijna 500.000 langdurig zieken in ons land wil 10 procent terug aan het werk. Alleen is dat niet altijd eenvoudig. Wie dat wil, kan binnenkort hulp krijgen van een "terug naar werk"-coördinator. Daarmee wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op termijn elk jaar 24.000 langdurig zieken weer aan het werk krijgen.

Er zijn in ons land bijna 500.000 langdurig zieken, dat zijn werknemers die langer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn. Zij zijn dus niet aan het werk en een groot deel van hen kan de stap naar werk ook niet meer zetten omdat hun gezondheid het niet meer toelaat. Internationale schattingen tonen aan dat ongeveer 10 procent van mensen die langdurig ziek zijn, wel weer aan het werk kan en wil. Voor ons land gaat dat dus om 50.000 mensen. Als zij weer aan het werk gaan, is dat een serieuze besparing voor de sociale zekerheid.

Maar niet iedereen die dat wil, kán zomaar terug aan het werk. Van de 50.000 die het willen, vindt ongeveer de helft op eigen kracht de weg terug naar zijn oude of naar een nieuwe werkgever. De andere helft heeft hulp nodig, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “De nood aan ondersteuning is niet noodzakelijk gelinkt aan hun ziekte, maar wel aan de impact van hun ziekte op hun dagelijks functioneren, de manier waarop ze zich verplaatsen, de aard en de invulling van de job of de mate waarin je nieuwe zaken kan oppikken.”

Elk jaar 24.000 langdurig zieken weer aan het werk

Voor de mensen die begeleiding nodig hebben, komt er een "terug naar werk"-plan en "terug naar werk"-coördinatoren. Hun taak is om zoveel mogelijk langdurig zieken opnieuw op weg te zetten naar een betaalde baan. Bij voorkeur bij de "oude" werkgever, maar het kan dus ook een nieuwe zijn. In dat laatste geval kan de "terug naar werk"-coördinator bijvoorbeeld ook mee op zoek gaan naar een opleiding.

Vanaf volgend jaar wordt het project concreet uitgerold. Minister Vandenbroucke wil daarvoor samenwerken met de regionale ministers van Werk en met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Voor 2022 worden 40 "terug naar werk"-coördinatoren aangesteld, als werknemers van de ziekenfondsen. Het jaar daarop moeten het er 60 worden. De ambitie is om in een eerste fase 18.000 mensen per jaar weer aan het werk te krijgen, later moeten er dat 24.000 er jaar worden.

Werken is zoveel meer dan geld verdienen
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Minister Vandenbroucke wijst erop dat langdurig zieken die weer aan het werk gaan, niet alleen een besparing betekenen voor de sociale zekerheid: “Werken is zoveel meer dan geld verdienen. Het laat toe om je waardevol te voelen en deel te nemen aan de samenleving.” Niet onbelangrijk in dat verband is dat meer en meer jonge mensen langdurig ziek zijn. Voor hen is het nog belangrijker om de voeling met een arbeidzaam leven niet te verliezen.

Danielle leert Nederlands aan anderstalige nieuwkomers. Op 1 september herbegon ze na 2 jaar ziekte, ook al blijft er zware chronische pijn. Maar niet werken is nog erger.

Videospeler inladen...

Meest gelezen