© lev dolgachov - creative.belgaimage.be

Je bloedresultaten in medische app ontvangen? Het leidt weleens tot paniek, huisartsen pleiten voor betere omkadering

Medische apps of digitale platformen waarop patiënten zelf hun medische gegevens kunnen inkijken, zorgen weleens voor paniek in huishoudens. Bij een bloedtest of andere onderzoeken, kunnen patiënten de resultaten zelfs eerder zien dan de begeleidende huisarts. Maar door het medisch vakjargon wordt die informatie soms verkeerd begrepen en/of ontstaat er dus paniek. Daarom pleiten Domus Medica en de Belgische vereniging van Artsensyndicaten in Het Nieuwsblad voor een beter kader.

Alle medische gegevens moeten beschikbaar zijn voor de patiënt. Aan dat principe willen de artsenverenigingen niet raken. Maar de vraag of dat digitaal niet beter georganiseerd kan worden, klinkt wel alsmaar luider.

"Het zomaar dumpen van informatie kan paniek veroorzaken," zegt Stijn Vanholle van Domus Medica, de vereniging van Vlaamse huisartsen. "Nu kan de patiënt meteen alle resultaten van het medisch onderzoek en de communicatie van de specialist naar een andere arts lezen. Maar dat is in vakjargon en kan tot verkeerde interpretaties leiden."

Timing kan beter

"Nu is het zelfs zo dat een patiënt de resultaten ziet vooraleer de huisarts ze gelezen heeft," vult Jos Vanhoof van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan. Een patiënt leest in het verslag van de specialist dan bijvoorbeeld dat er een tumor is. "Maar een tumor betekent gezwel en dat is zeker niet altijd kwaadaardig."

Zomaar informatie dumpen zonder uitleg, kan paniek veroorzaken

Stijn Vanholle, Domus Medica

Om verkeerde interpretaties en paniek te vermijden willen de artsen daarom dat de medische informatie een beter kader krijgt. "We werken bijvoorbeeld aan verhelderende filmpjes die aan het medische dossier toegevoegd kunnen worden bij veelvoorkomende aandoeningen," zegt Vanhoof.

"En we denken ook aan een soort leesbevestiging. De informatie zou dan pas vrijkomen nadat de huisarts de resultaten heeft kunnen bekijken, zodat er meteen ook uitleg gegeven kan worden", gaat Vanhoof verder.

"Een meer begrijpelijke taal zou ook goed zijn, het vakjargon is voor wie niet medisch geschoold is, moeilijk te begrijpen,' benadrukt Vanholle nog eens. "En daar schuilt dan een gevaar voor wie psychisch kwetsbaarder is. Sommige informatie is zeer gevoelig, het kan onverantwoord zijn om die informatie zonder uitleg los te laten op een patiënt."

Te veel verschillende platformen

Ook de wildgroei aan gezondheidsapps wordt aan de kaak gesteld. Medische dossiers kunnen op Myhealthviewer staan, Helena, Nexuzhealth, Cozo, Vitalink,...

"Ik hoop dat we ertoe komen om één app te kiezen, een "app-proved" waar alles kan gebundeld worden voor de patiënt", zegt Vanhoof. De discussie over hoe de toekomst van de apps er moet uitzien is in ieder geval aan de gang. "Patiëntenverenigingen, mantelzorgers, eerstelijnszones, zorgraden... alle betrokken partijen proberen de digitale omslag op punt te zetten. Want we moeten meesurfen naar de toekomst."

Meest gelezen