Marc Nietvelt en Jan Rodts

Bornem lokt ooievaars met nestpalen: "Door de natte zomers en warme winters zien we er meer vliegen"

In Weert bij Bornem zijn twee nestpalen geïnstalleerd voor ooievaars. Ze staan in het drassige natuurgebied Voorderweert. De laatste jaren zien ze in het Scheldeland steeds meer ooievaars overvliegen. De hoop is dat er twee koppels op de palen een nest zullen maken.

"Dit is een ideale plek voor ooievaars om te nesten", vertelt Marc Nietvelt op Radio 2. In het kader van de wedstrijd 'Scheldehelden' diende hij bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn project 'De eyercorven, ooievaars voor Bornem' in. De jury keurde zijn project goed en financierde de palen. "We hebben nattere zomers en warmere winters. Daardoor zien we de laatste jaren meer ooievaars die in de Rupelstreek en Klein-Brabant blijven hangen. Deze drassige weiden in natuurgebied Voorderweert zijn een echte voedselbron voor ooievaars. Het zit hier vol visjes, pieren, slakken en kikkers: kortom de ideale biotoop", zegt Nietvelt.

Jonge vogels uit Afrika

Vogelbescherming Vlaanderen maakt zich sterk dat de locatie snel nestende ooievaars kan lokken.  "Je kan zoiets niet afdwingen. Maar we kijken vooral naar de jonge vogels die uit Afrika terugkeren", vertelt Jan Rodts. "Die vogels zijn in onze streken geboren, vliegen dan naar het zuiden en keren pas na twee jaar terug als ze geslachtsrijp zijn. De jonge ooievaars gaan dan noodgedwongen op zoek naar een eigen leefgebied en een broedplaats. Wie weet lukt het dus heel snel op de palen in Weert."

Meest gelezen