Jasper Jacobs/Belga

Brussel begint met voorbereidingen voor invoering van coronapas op 1 oktober, ondanks twijfels bij gebruik voor horeca

De Brusselse regering begint aan de voorbereidingen voor de invoering van een coronapas op 1 oktober. Eerder vandaag uitte Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) nog twijfels bij de invoering van een zo'n pas in de horeca. "Samen met de mensen op het terrein moeten we nadenken over of dat wel efficiënt en uitvoerbaar is", zei hij toen.  Maar op die woorden moet hij nu terugkomen: de coronapas komt er, ook in de horeca. Enkel indien de coronacijfers in de hoofdstad plots fel verbeteren, kan de invoering nog worden teruggedraaid.

Gisteren hebben de verschillende overheden in ons land een principe-akkoord gesloten over de mogelijkheid om het gebruik van een coronapas in te voeren in de verschillende gewesten. Dat principe-akkoord moet nog bekrachtigd worden door de ministerraden van de verschillende deelstaten in ons land. 

De Brusselse regering heeft het akkoord vandaag al goedgekeurd. Zij beginnen nu met de voorbereidingen voor de invoering van de coronapas op 1 oktober. Naar alle waarschijnlijkheid heb je binnenkort dus een coronapas nodig om in Brussel op café of restaurant te kunnen gaan.

In "Het journaal" kwam Brussels minister van Ecolo Alain Maron aan het woord:

Videospeler inladen...

Over de invoering van een coronapas in de horeca moeten we nog nadenken: is dat efficiënt en uitvoerbaar?

Alain Maron, Brussels gezondheidsminister (Ecolo)

Nochtans plaatste Brussels gezondheidsminister Alain  Maron (Ecolo) daar eerder vandaag, vóór de ministerraad, nog vraagtekens bij. "Samen met de mensen op het terrein moeten we daar eerst goed over nadenken: is een invoering van een coronapas in de horeca wel efficiënt en uitvoerbaar?" zei hij daarover bij de collega's van RTBF. Hij wilde de evolutie van de besmettingscijfers, de situatie in de ziekenhuizen en de vaccinatiegraad in Brussel afwachten.

Maar op die woorden moet Maron nu terugkomen. De coronapas komt er, en in principe ook in de horeca. De Franstalige groenen konden wel nog onderhandelen dat de invoering ervan teruggedraaid kan worden als de coronacijfers in Brussel plots toch fel verberen. Al denkt niemand dat die optie realistisch is. 

Pas volgende week wordt beslist over de definitieve tekst voor de invoering van de pas. Over die tekst zal vervolgens gedebatteerd worden in het Brusselse parlement. De parlementsleden zullen de uiteindelijke ordonnanties ook nog moeten goedkeuren. Daarnaast zal ook nog overleg gepleegd worden met de sectoren waarin de coronapas zal gelden, vooral over hoe de controle georganiseerd zal worden.

Meest gelezen