Ook Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel start met voltijds contactonderwijs, weliswaar mét mondmaskerplicht

Ook voor de Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel is het nu duidelijk: zij kunnen in het nieuwe academiejaar van start gaan met voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Er zal wél een algemene mondmaskerplicht gelden, in tegenstelling tot in hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. Luc Sels, rector van de KU Leuven en tot voor kort voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) verwelkomt de beslissing. "Dit is heel belangrijk voor onze studenten."

Eind augustus werd beslist dat hogescholen en universiteiten in Vlaanderen bij de start van het academiejaar opnieuw voltijds contactonderwijs kunnen geven voor alle studenten. Het moet wel mogelijk blijven om ook digitaal lessen te volgen of opnames van colleges te bekijken.

De beslissing voor de Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel werd uitgesteld, dat hing af van de evolutie van het aantal besmettingen en de vaccinaties in het gewest. De corona- en de vaccinatiecijfers zijn er slechter dan in de andere regio's.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft nu meer duidelijkheid verschaft. Ook de Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel kunnen het nieuwe academiejaar starten met voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Er komt wel een algemene mondmaskerplicht in leslokalen, vaccinatie op en rond de campussen zal ook gestimuleerd worden.

Aan hogescholen en universiteiten in Vlaanderen geldt die algemene mondmaskerplicht niet. Er kan dus lesgegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, als de studenten neerzitten. De hogescholen en universiteiten kunnen wel zelf nog extra maatregelen nemen op basis van een eigen risico-analyse of van de lokale situatie.

Rector Luc Sels: "Heel belangrijke beslissing voor studenten"

Luc Sels, rector van de KU Leuven en tot voor kort voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), verwelkomt de beslissingen die gisteren bevestigd zijn voor de opstart van het hoger onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. "We kunnen starten aan een normale bezettingsgraad van 1 op 1. Iedereen is welkom op de campus, maar we blijven wel in die plaatsen waar het kan en voor die lessen waar het didactisch verantwoord is, online lessen aanbieden."

Studenten die zich nog niet zeker genoeg voelen, of die met onderliggende medische problemen kampen, zullen bepaalde lessen dus van thuis uit wel kunnen blijven volgen, zegt Sels.

Voor het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel blijft wel een algemene mondmaskerplicht tijdens de lessen van kracht. Voor het hoger onderwijs in Vlaanderen geldt die verplichting niet. Hogescholen en universiteiten mogen wel zelf maatregelen nemen als ze dat nodig achten. "Het komt erop neer dat men in Brussel in alle omstandigheden, ook neergezeten in auditoria, het mondmasker moet aanhouden", zegt Sels.

"De kans is heel groot dat we dat in heel wat van onze auditoria en lokalen in Leuven en in andere campussen van de KU Leuven ook zullen blijven doen. Daar waar geen afstand gehouden kan worden, waar men echt naast elkaar zit, waar er geen automatische of mechanische ventilatie is... daar zal het mondmasker alleszins bij de start van het semester verplicht blijven."

De kans is heel groot dat het mondmasker in heel wat van onze auditoria en lokalen in Leuven en in andere campussen van de KU Leuven verplicht zal blijven bij de start van het academiejaar.

Luc Sels, rector KU Leuven

Het is belangrijk om niet enkel te focussen op die mondmaskers, maar ook op ventilatie. "Dat is minstens zo belangrijk. We hebben geïnvesteerd in goede CO2-meters, onze docenten krijgen daar ook instructies over", zegt Sels.

Hij wijst er ook op dat studenten die elders gedomicilieerd zijn en nog niet gevaccineerd zijn, ook een prik zullen kunnen krijgen in vaccinatiecentra in de stad waar ze studeren. Er is ook een fijnmazig beleid uitgewerkt voor studenten die vanuit het buitenland hier komen studeren.

"Die combinatie van een lagere bezetting, mondmaskers, ventilatie, en vaccinatie-inspanningen, dat geeft ons het gevoel dat we een stap kunnen zetten die verantwoord is en die nodig is. Dit is een heel belangrijke beslissing voor studenten, van wie we de voorbije 18 maanden grote offers hebben gevraagd."

Meest gelezen