Burgemeester Gerda Van den Brande

Meise krijgt nieuwe coalitie: "We stonden niet op dezelfde lijn"

De gemeente Meise krijgt een nieuw schepencollege. Door uiteenlopende visies valt de huidige coalitie N-VA, Pro en Samen Anders uit mekaar. Voortaan bestaat de bestuursploeg uit N-VA samen met LB + en twee onafhankelijken. Gerda Van den Brande (N-VA) blijft burgemeester. 

"De samenwerking met de voormalige coalitiepartners verliep al een tijdje heel stroef", zegt burgemeester Gerda Van den Brande. "We staan niet op dezelfde lijn. Hun visie rond participatie is ook anders. Wij willen echt luisteren naar onze inwoners, terwijl de voormalige coalitiepartners participatie opstarten maar dan toch hun eigen zin doen."

Het dossier rond de overstromingen is de druppel die de emmer heeft doen overlopen

Burgemeester Gerda Van den Brande

"De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is het dossier rond de overstromingen in de wijk Tussenveld. Daar zijn meerdere overstromingen geweest. 40 huizen hebben onder water gestaan, mensen zaten tot aan hun knieën in het water. En de coalitiepartner was niet duidelijk rond bouwplannen in die wijk. Dan wilden ze wel bouwen, dan weer niet. En je kan toekomstige bewoners het niet aan doen om in overstromingsgevoelig gebied te gaan wonen. Dus zo kon het voor ons niet verder."

De voorbije weken is er geen enkel signaal gegeven dat er een probleem zou zijn, ik denk dat we te succesvol bezig waren.

Schepen Roel Anciaux - Samen Anders

Bij ex-coalitiepartner Samen Anders vielen ze vanmorgen uit de lucht. "Wij hebben geen enkel overleg gehad met de N-VA over problemen in de coalitie die zouden kunnen leiden tot wat nu aan de hand is. Dit is echt respectloos en hier hebben onze inwoners geen boodschap aan. Het is duidelijk dat we met Samen Anders veel in beweging hebben gezet in de gemeente, en ik heb de indruk dat we gewoon te succesvol waren omdat we veel dossiers hebben gedeblokkeerd."

Wat het dossier Tussenveld betreft schuift Samen Anders de zwarte piet door naar de N-VA : "Het is de N-VA die zelf, zonder enig overleg, in de pers het roer heeft omgegooid. Dan is het logisch dat we daar op reageren. Bovendien heeft de burgemeester de publieke opinie proberen te misleiden in dit verhaal. Dit was niet ernstig, in dit dossier staan we recht in onze schoenen en hebben we volgens het coalitieakkoord gehandeld."

De nieuwe coalitie bestaat uit N-VA, de partij LB+ en twee onafhankelijken. "We staan op dezelfde lijn met LB+", zegt burgemeester Van den Brande. "Met deze ploeg gaat het lukken,  dit gaat een écht team zijn en het wordt ook een jonge ploeg. We gaan ervoor, in het belang van onze inwoners want zij verdienen dat."

Meest gelezen