Radio 2

Nieuw onderzoekscentrum in Kortrijk, Veg-i-Tec, moet vernieuwing brengen in agrovoedingsindustrie

Het nieuwe onderzoekscentrum Veg-i-Tec wil meer duurzaamheid brengen in de verwerking van groenten en aardappelen. “Er gaat veel water, energie en voeding verloren”, zegt Imca Sampers, professor aan de UGent. Vandaag werd het centrum, dat zo’n 15 miljoen euro kost, officieel geopend. 

Veg-i-Tec is een levend labo van de UGent waar bedrijven terecht kunnen met hun specifieke vragen of opdrachten. Een proeftuin die innovatie moet stimuleren, maar ook realiseren. Samenwerken met het bedrijfsleven, in binnen- en buitenland, staat centraal. Dat het centrum in Kortrijk werd gebouwd, is niet zo vreemd. West-Vlaanderen kent een sterke agrovoedingsindustrie. 

Onze frietjes zijn met uitsterven bedreigd!

Imca Sampers, professor aan de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid van UGent

Frietjes en groenten op een bedje van duurzaamheid

“De voedingsindustrie duurzamer maken en tegelijk de voeding zo gezond en lekker mogelijk houden”, vat Imca Sampers het doel van Veg-i-Tec samen. “Onze frieten aan de frituur zijn met uitsterven bedreigd. Grootste probleem is de waterschaarste. Onze aardappelvariëteiten zijn de droge seizoenen niet gewoon. De aardappelen worden kleiner en als dit blijft duren, zullen ook onze frietjes die evolutie volgen. De grootste ambitie is dus de waterschaarste bestrijden, onder meer door te testen hoe we afvalwater kunnen hergebruiken.” 

Minder afval en minder plastic

Tijdens het productieproces van groenten en aardappelen gaat een groot deel van de groenten en de aardappelen verloren. “We moeten leren creatief omgaan met die bijproducten. Door ze te behandelen, krijgen we nieuwe toepassingen in textiel, cosmetica of gewasbescherming”, zegt Sampers. “Plastic is als ideaal verpakkingsmateriaal onlosmakelijk verbonden met de voedingsindustrie. We moeten meer inzetten op recycleerbare en op bio gebaseerde materialen met een minimale milieu-impact.”

Partners

Trekker van het project is de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid van de UGent dat een samenwerkingsverband aanging met 4 andere partners. De hogeschool Howest staat in voor nieuwe technologieën op vlak van data-analyse en energiebesparing. Flanders’FOOD is een innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie en steunt het initiatief.  De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek deelt expertise en apparatuur.  Het Vlaams Kenniscentrum  Water (VLAKWA) kan nu watertechnologie op grotere schaal demonsteren en verfijnen met een scala aan waterbronnen zoals grondwater, regenwater, oppervlaktewater, proceswater en afvalwater. 

De Europese schaal mag ook niet worden onderschat. Een deel van de investering komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het centrum telt in deze opstartfase zo’n 40 personeelsleden. 

Meest gelezen