Niet gevaccineerd en mee op schoolreis? Ouders zullen moeten opdraaien voor de extra kosten

Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis. Dat staat in een advies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Leerlingen en ouders vrezen dat er door de maatregel vooral kwetsbare leerlingen uit de boot zullen vallen.

In het nieuwe schooljaar hopen scholen ook weer de traditionele reizen naar Rome of Parijs te organiseren. Maar ook hier loert corona om de hoek. Leerlingen die niet gevaccineerd zijn mogen uiteraard mee op reis, maar alle extra kosten zullen ze wel zelf moeten dragen.

En dat bedrag kan oplopen: van boetes ter plekke tot de kosten van de terugreis voor kind en begeleider, extra testen ter plaatse, kosten voor verplaatsingen om die testen te kunnen laten uitvoeren en extra verblijfkosten.

"We hebben hier heel wat vragen over gekregen van onze scholen", vertelt directeur-generaal Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs. "Ons advies aan de scholen is om de afspraken van de reisorganisatie of van het land waar ze naartoe reizen, heel duidelijk mee te geven aan de ouders. Het is dan hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat hun kind in regel is."

Het alternatief is om de buitenlandse schoolreizen te schrappen, maar dat willen we niet. De jongeren hebben dat al veel te lang moeten missen.

"Zeer concreet kan dat betekenen dat wij aan ouders vragen om hun kind alsnog te laten vaccineren, dat blijft het makkelijkste voor buitenlandse reizen. Of dat de kinderen getest worden en zo aan een Covid Safe Ticket komen. Maar daar kan de school dan niet verantwoordelijk voor gesteld worden."

Het is wel een netelige kwestie want om privacyredenen mogen scholen niet aan hun leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn. “Inderdaad, de privacy laat dat niet toe, maar scholen worden geconfronteerd met de realiteit. En dus moeten ouders hun verantwoordelijkheid nemen."

"Op een bepaald moment is het ook wat het is. Het alternatief is om de buitenlandse reizen te schrappen, maar dat willen we niet. Dat zijn ankerpunten in het leven van jongeren die ze al te lang hebben moeten missen. Na anderhalf jaar corona is iedereen daar wel aan toe."

Lieven Boeve is directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs.

Scholierenkoepel: "Drempel om mee op schoolreis te gaan, wordt zo groot"

De scholierenkoepel is niet helemaal blij met het advies. "Wij vrezen dat een bepaalde groep leerlingen uit de boot zal vallen", vertelt voorzitter Louis Notte. "Leerlingen van wie de ouders niet zo'n dikke portefeuille hebben. Door die extra kosten wordt de drempel om mee te gaan echt groot en zullen ze niet kunnen meegaan."

Maar ook de scholierenkoepel beseft dat het niet evident is voor scholen om zelf de extra kosten te dragen. "Maar we vinden dat scholen wel inspanningen moeten doen om die extra kosten zo laag mogelijk te houden. Ze kunnen gaan samenzitten met de individuele leerlingen en wie weet komt er daar wel een mooie oplossing uit de bus. Dit algemene advies is al te makkelijk."

Het alternatief is geen reis voor de leerlingen. "Daar zijn we helemaal geen voorstander van. Dan straf je iedereen."

"We willen niet dat er een opdeling komt op scholen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Een vaccin moet een vrije keuze blijven en dit zet toch wel wat druk om het toch te doen."

We willen niet dat er een opdeling komt op scholen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. 

Eenzelfde geluid horen we bij het VCOV, de koepel van katholieke ouderverenigingen. "We hebben veel begrip voor scholen die uitstappen willen laten doorgaan. Dat is niet evident. Maar kinderen mogen niet het slachtoffer worden van de beslissing van hun ouders", vertelt Karolien Bouchet.

"We vragen een oplossing op maat. Scholen moeten in dialoog gaan met ouders. In een persoonlijk gesprek is er veel mogelijk. Misschien kunnen scholen in sommige gevallen wel tussenkomen of is er een andere oplossing."

"Sommige scholen wachten ook met buitenlandse reizen tot het tweede of derde trimester, dat is misschien wel een goede piste."

Meest gelezen