Aantal Vlamingen met afbetalingsplan voor belastingen meer dan verdubbeld op 10 jaar

Het aantal afbetalingsplannen bij de Vlaamse belastingdienst is de voorbije jaren fors toegenomen. Zo'n afbetalingsplan is er voor mensen die bijvoorbeeld hun verkeersbelasting niet in één keer kunnen betalen. Vorig jaar zijn er ruim 16.000 afbetalingsplannen goedgekeurd, meer dan dubbel zoveel als 10 jaar geleden.

Vlaanderen int verschillende belastingen en heffingen. Het kan daarbij gaan om de onroerende voorheffing, registratiebelasting, erfbelasting en verkeersbelasting. Wie het verschuldigde bedrag niet kan betalen, kan een afbetalingsplan vragen om zo de afbetaling te spreiden over een langere periode.

Het aantal aanvragen voor dergelijke afbetalingsplannen nam de afgelopen tien jaar met ruim 85 procent toe. Het aantal aanvragen steeg van 12.928 in 2011 tot 23.960 vorig jaar. Niet alleen de aanvragen, maar ook de toegekende plannen namen een hoge vlucht. In 2011 werd 54 procent (of 7.060) van de aanvragen goedgekeurd. In 2020 werd ruim 68 procent (of 16.425) goedgekeurd.

Van Rompuy heeft het over een "win-win" voor zowel de belastingplichtige als de overheid. "De belastingplichtige hoeft het bedrag niet in één keer op te hoesten, en door de spreiding heeft de overheid meer kans het bedrag ook effectief te ontvangen, luidt het. "De overheid moet ook geen deurwaarderskosten betalen en geen verzendkosten voor aanmaningsbrieven en dagvaardingen."

Wie bepaalde belastingen op afbetaling betaalt, moet daar wel nalatigheidsinteresten op betalen.

Meer armoede

Maar er is ook een keerzijde van de medaille. "Het betekent natuurlijk ook dat er meer mensen zijn die hun belastingen niet kunnen betalen en dat is geen goed nieuws", zegt Peter Van Rompuy. 

"We stellen inderdaad vast dat meer en meer mensen schulden maken", zegt ook Caroline Van der Hoeven van het Netwerk tegen Armoede. "Een kwart van de Belgen heeft onvoldoende spaargeld om inkomensverlies op te vangen. Als je dan weet dat er tijdens de coronacrisis veel mensen hun inkomsten volledig of gedeeltelijk hebben zien verdwijnen, dan zal dat cijfer alleen maar zijn toegenomen." 

De cijfers over de afbetalingsplannen gaan tot eind 2020. Voorlopig blijkt er geen exponentiële toename door de coronacrisis. "Eigenlijk is het een continue stijging de voorbije 10 jaar", zegt Van Rompuy. "We zien wel een lichte versnelling vorig jaar, maar eigenlijk was er geen duidelijke toename in het coronajaar 2020."

Meest gelezen