Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Bedrijven willen tekort aan arbeidskrachten opvangen door meer opleidingen

Bedrijven zien vooral heil in opleidingen om op korte termijn het hoofd te bieden aan het tekort aan arbeidskrachten. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf ManpowerGroup. De arbeidskrapte wordt almaar nijpender en een op de twee werkgevers wil de komende maanden aanwerven.

HR-bedrijf ManpowerGroup bevroeg eind juli 520 Belgische werkgevers. De helft van hen is van plan extra personeel aan te werven tegen het eind van het jaar. Dat is opvallend veel, zegt ManpowerGroup, en het gevolg van de succesvolle vaccinatiecampagne en de versoepelingen die daarmee gepaard gaan.

De geslaagde aanpak van de coronacrisis geeft de ondernemers vertrouwen. Dat vertrouwen is er in de drie gewesten en in alle sectoren. De meest optimistische werkgevers vinden we in de sector ‘financiën, verzekering, vastgoed en diensten aan bedrijven'.

Maar er is een maar. De bedrijven mogen dan wel sterk geneigd zijn om aan te werven, er moeten ook arbeidskrachten beschikbaar zijn. En die zijn er op dit moment niet of toch veel te weinig. Het probleem van de arbeidskrapte is bekend. 

Vooral opleiding moet tekort aan mensen helpen ondervangen

Van de 520 werkgevers die ManpowerGroup de vraag voorlegde, antwoordde goed driekwart (77 procent) dat zij effectief geplaagd worden door die arbeidskrapte. Dat cijfer is in 15 jaar nooit hoger geweest. De reactie van bedrijven is verschillend: ze bieden meer flexibiliteit (uren, telewerken), meer verlofdagen of hogere lonen.

Voor de korte termijn ziet ManpowerGroup dat bedrijven vooral focussen op opleiding. Het gaat dan over opleidingen voor het personeel dat er al is, bijvoorbeeld om 50-plussers klaar te stomen voor een andere functie, maar net zo goed over opleidingen om nieuwe werkkrachten toch te kunnen rekruteren, bijvoorbeeld cursussen Nederlands voor mensen met een migratieachtergrond.

Meest gelezen