Danny S./Wikimedia Commons/CC BY-SA 1.0

Beroepschrift tegen boskap door UGent, rector wijst op nijpend tekort aan studentenkamers

Zes buren én organisaties zoals Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Gents Milieufront gaan in tegen de beslissing van de UGent om een bos aan De Sterre in Gent te kappen. Zij dienen eerstdaags een officieel beroepschrift in. Dat komt naast meer dan 10.000 ondertekenaars van een petitie, die pleiten voor het behoud van het bos. De rector van de UGent verdedigt de plannen van de universiteit en zegt dat er een grote nood is aan bijkomende studentenkamers. 

Het bos aan De Sterre in Gent, 4.100 vierkante meter groot (een klein voetbalveld) blijft voor beroering zorgen. De UGent heeft beslist om dat bos te kappen, om er een nieuw studentenhuis te zetten. Compensatie zou volgen door meer groen op de campussen én extra boomaanplantingen in Zottegem en Lubbeek. Maar de tegenstanders zijn niet overtuigd en gaan door met hun strijd.

Na verder onderzoek hebben Natuurpunt Gent en het Gents Milieufront besloten om een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing. Ook Agentschap Natuur en Bos, dat eerder al een negatief advies gaf over het hele plan, bereidt een beroepschrift voor. Als dat ontvankelijk wordt verklaard, komt het hele dossier op het bureau te liggen van Vlaams milieuminister Zuhal Demir.  BOS+ lijkt zich ook aan te sluiten bij de beroepschriften, maar officieel is dat nog niet. 

Naast zes buren is dat dan, die ook een beroepschrift overwegen. "Dat lijkt weinig, zes bewoners, maar dat is omdat je een direct belang moet hebben bij het bos. Ikzelf gebruik het bos, veel anderen ook, maar als je er niet echt naast woont, kan je geen beroepschrift indienen", zegt Emmie Vanneste, één van de oprichters van het Actiecomité De Sterre. 

We zijn niet tegen een studentenhome. Maar het kan ook elders worden gebouwd, zonder een bos te rooien.

Emmie Vanneste, Actiecomité De Sterre

"We willen dat de UGent dit verder bestudeert en denken graag mee over andere mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: we zijn absoluut niet tegen een nieuw studentenhuis, absoluut niet. Maar het kan ook elders gezet worden. Je moet daar geen bos voor rooien. Dat is zo niet meer van deze tijd. De alternatieven zijn niet genoeg bekeken. We willen constructief zijn en met de UGent bespreken hoe het anders kan."

"Ondanks een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos en meerdere bezwaarschriften van buurtbewoners, keurde de provincie de omgevingsvergunning deze zomer goed. En ook het stadsbestuur heeft het project mee goedgekeurd, maar daar blijft het voorlopig stil", zegt Vanneste.

Naast het belang van biodiversiteit, zijn er tal van andere belangen

Rector Rik Van De Walle

De rector van de UGent, Rik Van De Walle, erkent het belang van kleine bossen. "Als de vraag is: zijn kleine bosjes van belang in termen van duurzaamheid en van biodiversiteit, dan is het antwoord: ja, die zijn belangrijk, de universiteit erkent dat."

"Maar ik erken ook dat er naast het belang van biodiversiteit en het belang van de rol van kleine bosjes in dat biodiversiteitsverhaal, er nog tal van andere belangen zijn", zegt Van De Walle. "

"Het is niet voor ons plezier dat wij dat kleine bosje gaan rooien. Wij willen daar een studentenhome plaatsen omdat er een nijpend en dringend tekort is aan studentenkamers. Hoe langer hoe meer studenten vinden heel moeilijk een studentenkamer in en rond Gent", zegt Van De Walle. 

Studenten, en in het bijzonder minder financieel draagkrachtige studenten, vragen ons heel nadrukkelijk om het aanbod aan kwaliteitsvolle, betaalbare studentenkamers uit te breiden. Om die reden hebben wij, jaren geleden al, beslist om op die plek een studentenhome te bouwen."

Lauwke Vandendriessche laat voor- en tegenstanders van het rooien van het bos aan het woord:

Videospeler inladen...

Meest gelezen