Niet-gevaccineerden gekant tegen Covid Safe Ticket, gevaccineerden willen gericht gebruik

Niet-gevaccineerden zijn tegenstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket: ze voelen zich onder druk gezet en vragen om geduld. Het geduld van de gevaccineerden raakt echter stilaan op: zij zien het gerichte, selectieve gebruik van het Covid Safe Ticket dan weer als iets positiefs. Dat blijkt uit de nieuwe Motivatiebarometer, een grote bevraging van verschillende universiteiten bij de Belgische bevolking in coronatijden.

Terwijl in Nederland waarschijnlijk de coronapas verplicht zal worden om o.a. op café en restaurant te gaan, is het Covid Safe-ticket (CST), zoals de coronapas bij ons heet, in België niet nodig in de horeca. Het Brussels Gewest is het wel van plan. 

Het CST wordt bij ons wel al gebruikt voor grotere evenementen, zoals bij festivals. Je komt er niet in, als je niet kan bewijzen dat je gevaccineerd bent, geen recente negatieve test kan voorleggen of niet kan bewijzen dat je genezen bent van covid. 

Tweesnijdend zwaard

Voor de 34e Motivatiebarometer vroegen onderzoekers hoe de deelnemers tegenover het gebruik van het CST staan. De onderzoekers zien het na de bevraging als "een tweesnijdend zwaard". 

Niet-gevaccineerden ervaren het CST als een instrument om hen onder druk te zetten. Zij willen daarentegen hun eigen ritme volgen om tot een beslissing te komen. Zij verwachten bovendien dat de coronapas de spanningen tussen bevolkingsgroepen zal doen toenemen. 

Selectief

Gevaccineerden hebben echter steeds minder geduld: zij zijn voorstanders van het gebruik van het CST, maar niet altijd en overal. Zij beschouwen het Covid Safe Ticket als een instrument om de veiligheid en gezondheid te waarborgen en ongevaccineerden te motiveren. 

Volgens de motivatiebarometer pleiten gevaccineerden voor een graduele, gerichte en selectieve uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket naar risicovolle contexten, zoals middelgrote evenementen en nachtclubs.

Verschil tussen regio’s

Wat de regio's in het land betreft, blijken gevaccineerde Brusselaars sterkere voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket dan gevaccineerde Vlamingen en Walen. In Vlaanderen en Wallonië is er een stuk minder draagvlak, zeker in het onderwijs en werkveld.

De onderzoekers raden de beleidsmakers aan om het Covid Safe Ticket te kaderen als een "noodzakelijk instrument om de veiligheid van de bevolking en de goede werking van de zorgsector te waarborgen" en dus niet als "een instrument om vrijheid te geven". Daarom lijkt het de onderzoekers een goed idee om het gebruik van het Covid Safe Ticket te koppelen aan de coronacijfers. Dat beklemtoont immers het tijdelijk karakter van het gebruik ervan. 

Tot slot vinden de onderzoekers het opportuun om het Covid Safe Ticket enkel te gebruiken op de plaatsen waar het als legitiem wordt ervaren en waar controle tot de routinetaken behoort, zoals evenementen en het nachtleven.

Bij de steekproef werden 2.120 gevaccineerden en 886 niet-gevaccineerden bevraagd, 13,6 procent van de gevaccineerden maakte al een coronabesmetting door, bij de niet-gevaccineerden was dat 23,5 procent.

Meest gelezen