Aanpassingen aan wegdek moeten Antwerpse ring stiller maken

Vannacht starten de werken op een stuk van de Antwerpse ring om die stiller te maken. Tussen de Posthofbrug en Borgerhout worden fijne groeven in het wegdek aangebracht zodat er minder geluidshinder is. Het gaat om een nieuwe techniek die wordt uitgetest. De werken duren tot midden oktober en zullen 's nachts gebeuren om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Na evaluatie wordt beslist of ook andere stukken van de ring worden aangepakt met die nieuwe techniek.

De Antwerpse ring is een van de drukste punten in ons land en veroorzaakt heel wat geluidshinder voor de omwonenden. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om het wegdek er aan te passen. Het gaat om een proefproject, dat erin bestaat om een nieuwe techniek - Next Generation Concrete Surface (NGCS) - toe te passen. Die techniek is ontwikkeld in de VS en is in Duitsland al meermaals succesvol toegepast.

"We gaan het wegdek tussen de Posthofbrug en de op- en afritten in Borgerhout eerst met een speciale machine lichtjes afslijpen. Gelijktijdig brengen we fijne groeven van 4 mm diep aan in het betonnen wegdek. De bedoeling is om het rolgeluid van de banden op het wegdek te verminderen. Geluidsmuren verminderen de geluidshinder voor de buurt ook maar deze nieuwe techniek pakt het geluid aan de bron aan", zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Fijne groeven in het betonnen wegdek verminderen de wrijving tussen de banden en het wegdek, met minder geluid tot gevolg

Gilles Van Goethem, Agentschap Wegen en Verkeer

"De bestuurder gaat er helemaal niets van merken. Voertuigen behouden hun grip op het wegdek. Het gaat om hele fijne groeven. De wrijving tussen de banden en het wegdek neemt af en daardoor vermindert ook de geluidshinder", zegt Van Goethem.

De werken gebeuren tussen 21 uur en 5 uur om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. "Soms zal er maar één rijstrook open zijn, maar meestal proberen we er twee open te houden", zegt Van Goethem.

Voor de werken is er een geluidsmeting gebeurd en na de werken zal er opnieuw gemeten worden. Afhankelijk van de resultaten wordt dan bekeken of nog andere stukken van de ring worden aangepakt met deze nieuwe techniek.

Meest gelezen