Apothekers kunnen nagaan of je ingeënt bent tegen corona: "Proberen laatste twijfelaars over de streep te trekken"

Je apotheker kan nagaan of je gevaccineerd bent tegen het coronavirus. Zo worden ze al enkele maanden mee ingezet om mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren te overtuigen om dat wel te laten doen. Ongerust moeten patiënten daarover niet zijn, zeggen ze: "Ook wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim."

Half oktober gaan de vaccinatiecentra normaal gezien allemaal dicht. Met een vaccinatiegraad van zowat 90 procent van de 12-plussers mag Vlaanderen zich op de borst kloppen. Maar toch blijft de overheid inspanningen doen mensen die zich niet hebben laten vaccineren te overtuigen dat alsnog te doen.

Daarvoor worden sinds april ook apothekers ingezet. "En in augustus nog hebben de overheden gevraagd om nog een tandje bij te steken om de laatste twijfelaars over de streep te trekken", legt voorzitter Koen Straetmans van de apothekersfederatie APB uit.

Apothekers hebben daarvoor de toegang gekregen tot een specifieke databank van de overheid, waarin ze kunnen zien of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus. De federale overheid heeft ervoor gezorgd dat zowel huisartsen als apothekers die databank kunnen consulteren. "De redenen zijn evident: een apotheker is laagdrempelig, je wandelt daar heel makkelijk binnen. We bereiken ook mensen die minder of niet naar een huisarts gaan."

Te delicaat

Dan is de logische volgende vraag: mag dat zomaar, privacygewijs? Volgens Straetmans heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit daarvoor haar fiat gegeven. "Hierover moeten patiënten zich niet ongerust maken. Een apotheek kan zien of een patiënt tot een risicogroep behoort, maar hij kan niet zien welk type risicogroep of waarom. Apothekers zijn zorgverstrekkers: die zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. En we respecteren ook alle privacy- en gdpr-regels."

Apothekers zijn nu eenmaal zorgverstrekkers die bepaalde gezondheidsgegevens van u consulteren, in beroepsgeheim

Koen Straetmans, voorzitter van de apothekersbond APB

Apothekers hebben specifieke opleidingen gekregen om dat discreet aan te pakken, benadrukt Straetmans. Voor wie het bijvoorbeeld te delicaat vindt om daarover in de apotheek te praten, hebben apothekers ook altijd een vertrouwelijke hoek, zegt hij. "Ook de apotheker zelf kan soms beslissen: er staat wat te veel volk in de winkel, laat ons dit gesprek op een rustige plek verderzetten. Ze gaan ook niet altijd sensibiliseren als het moment niet gepast is."

Nog meer adviseren

Straetmans denkt dat apothekers almaar vaker zullen worden ingezet voor zulke opdrachten. "Apothekers zijn nu eenmaal zorgverstrekkers die bepaalde gezondheidsgegevens van u consulteren, in beroepsgeheim. Op basis van die gegevens zullen ze - en dat zal in de toekomst nog meer gebeuren - u beter kunnen adviseren rond uw gezondheid. Dat is ook gewoon onze job."

Meest gelezen