VRT engageert zich om digitale kloof te verkleinen samen met 30 andere bedrijven en organisaties

De VRT heeft zich er vanmiddag toe verbonden om samen met een dertigtal andere bedrijven en organisaties de digitale kloof te verkleinen. "Als publieke omroep willen we dat de toekomst digitaal is voor ons allemaal", zegt Frederik Delaplace CEO van de VRT.

Delaplace ondertekende vanmiddag een charter voor digitale inclusie. Het charter is een initiatief van de bank BNP Paribas Fortis en telecomoperator Proximus. Op die manier willen de ondertekenaars een netwerk uitbouwen rond digitale inclusie en bijdragen aan een grotere bewustwording rond de digitale kloof. 

“Bij de VRT investeren we de komende jaren volop in ons digitale aanbod, denk maar aan VRT NU", zegt Delaplace. "Als publieke omroep doen we dit voor alle Vlamingen. Ook de mensen die nog wat angst voelen voor die digitale wereld, die er nog niet helemaal mee vertrouwd zijn." 

"De VRT kan voor hen de drempel verlagen, denk maar aan wat we al doen met een populair radioprogramma als "De inspecteur" op Radio 2. Zo komt de Inspecteur met een actie om te sensibiliseren rond identiteitsfraude. En we helpen waakzaam te zijn voor fake news, een topprioriteit voor onze nieuwsredactie. We zijn heel blij dat we door het ondertekenen van dit charter voor digitale inclusie met een reeks nieuwe partners kunnen samenwerken om onze samenleving radicaal digitaal te maken. Of nog beter: allemaal digitaal!"

In een tijd waarin het digitale steeds belangrijker wordt, weegt de digitale kloof op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren. Bij maar liefst 40 procent van de Belgen dreigt digitale uitsluiting, blijkt uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting. Dat komt omdat ze te weinig digitale vaardigheden hebben. Bij gezinnen met een laag inkomen hebben 3 op de 10 geen internetverbinding thuis. 57% van de Belgen met een laag opleidingsniveau heeft het internet nog nooit gebruikt om essentiële documenten te versturen naar de overheid. 

Het Digital Inclusion Charter omvat negen concrete engagementen waartoe de ondertekenaars zich verbinden:

  1. In kaart brengen en delen van best practices ter verbetering van digitale inclusie.
  2. In kaart brengen van belemmeringen voor digitale inclusie en definiëren van gemeenschappelijke acties om die belemmeringen weg te nemen.
  3. De top van de eigen organisatie aanmanen om het engagement aan te gaan en te sturen.
  4. Verbeteren van de digitale inclusie in de eigen organisatie door interne opleiding te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
  5. Bevorderen van digitale inclusie buiten de eigen organisatie met als doel het aantal ondertekenaars van het Digital Inclusion Charter te ondertekenen de impact ervan te vergroten.
  6. Steun verlenen aan campagnes die digitale inclusie tot een prioritaire doelstelling willen maken, omdat de digitale kloof bij het grote publiek nog steeds te weinig bekend is.
  7. Geleidelijk invoeren binnen de eigen organisatie van een procedure waarmee beoordeeld wordt in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
  8. Acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen potentieel misbruik.
  9. Opvolgen van de implementatie van het charter en na drie jaar dit charter evalueren samen met de andere ondertekenaars, om een stand van zaken op te maken en mogelijke vervolgstappen te definiëren.

Meest gelezen