usage worldwide

Bijna de helft van de Belgen kan niet met werkgever praten over mentale problemen

4 op de 10 Belgen zeggen dat stress en werkdruk op de werkvloer niet bespreekbaar zijn met hun leidinggevende. Ook op mentale en praktische problemen in de privésfeer rust een taboe. Daar moet verandering in komen, want ze vormen een belangrijke oorzaak voor langdurig ziekteverzuim, zegt Mensura dat een grootschalig onderzoek uitvoerde. 

Mensura en Certimet, allebei onafhankelijke diensten de ene voor preventie en bescherming op het werk, de andere voor controle bij ziekteverzuim, halen hun bevindingen bij 1000 werknemers en 511 werkgevers. Een groot gedeelte, 70 procent, van de ondervraagde werknemers zegt zich comfortabel te voelen bij werkgerelateerde gesprekken met de baas. Maar persoonlijker gesprekken liggen een pak moeilijker. 

Oorzaak van veel en langdurig ziekteverzuim

Naast de stress en de werkdruk die ervaren worden op de werkvloer zijn ook privéproblemen een lastig thema.  Zo praat de helft van de werknemers liever niet over de reden  van ziekteverzuim, als dat een niet-medische oorzaak heeft. "Nochtans liggen familiale en mentale moeilijkheden vaak aan de oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk", zegt Bart Teuwen, directeur van Certimed, dat ziekteverzuim controleert.  

Enerzijds ontbreekt, volgens Teuwen, bij heel veel bedrijven de cultuur en de visie dat het praten over dit soort onderwerpen nomaal is. "Het is de verantwoordelijkheid van een organisatie dat alle werknemers goed in hun vel zitten en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Maar daarnaast leeft bij werknemers toch ook de angst en de schroom om hierover te praten. Zij vrezen dat het als een zwakte zal beschouwd worden en tegen hen kan gebruikt worden."

Samen oplossingen zoeken

"De leidinggevende hoeft geen psycholoog te spelen", zo voegt Teuwen eraan toe, "maar hij of zij kan een opstap zijn naar concrete oplossingen, eventueel met een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. Bovendien kan de baas ook zelf een en ander bijsturen. Denk aan (tijdelijk) andere taken toewijzen bij te hoge werkdruk. Of een aanpassing van de werkuren als er thuis bijvoorbeeld problemen zijn met de kinderen."

"De resultaten van ons onderzoek zijn niet verrassend, maar wel verontrustend omdat psychische problemen stilaan de belangrijkste oorzaak vormen bij het langdurig uitvallen van werknemers. En de druk op de werkvloer neemt alsmaar toe, ook door de digitalisering. Willen we in ons land evolueren naar een hogere werkzaamheidsgraad en minder langdurig ziekteverzuim, dan is het cruciaal dat onze bedrijven hierop gaan inzetten", zo besluit expert Bart Teuwen. 

Meest gelezen