Een vijfde van nieuwe woningen in Brussel zijn omgevormde kantoorgebouwen

Zowat een vijfde van de nieuwe woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit omgevormde kantoorgebouwen. Dat blijkt uit een rapport van studiebureau Perspective.Brussels, in opdracht van het Gewest. Volgens Perspective.Brussels is er een lichte toename van de kantooroppervlakte in de hoofdstad, maar ook de leegstand neemt licht toe.

Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt met een huisvestingsprobleem is bekend. Leegstaande kantoorgebouwen kunnen hier een deel van de oplossing zijn. Intussen zijn een vijfde van de nieuwe woningen in Brussel omgevormde kantoorgebouwen. Maar dat is niet dé mirakeloplossing, zegt Antoine de Borman van Perspectief. Brussels.

Sommige kantoorgebouwen zijn niet geschikt om inwoners te verwelkomen

Antoine de Borman (Perspective.Brussels)

"Sommige kantoorgebouwen zijn niet geschikt om inwoners te verwelkomen omdat er geen groenruimte beschikbaar is, omdat de mobiliteit niet is aangepast (geen openbaar vervoer, red.), omdat er geen scholen of crèches zijn, enzovoort." Antoine de Borman pleit hier voor een coherente stedelijke visie, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan meer groen, een tuin of een terras.

Door de coronacrisis is de behoefte aan nieuwe kantoorruimte trouwens kleiner geworden, en verwacht wordt dat die tendens zich doorzet.

In Brussel is er wel nog een lichte toename van de kantooroppervlakte: op 31 maart was dat 12,7 miljoen vierkante meter (+32.810 vierkante meter). Vooral in de Noordwijk is er sprake van een toename (+ 6 procent). 

Maar er is ook meer leegstand, vooral dan in kantoorgebouwen van meer dan 15 jaar oud: 61 procent van de leegstaande kantoorruimte.

Meest gelezen