UGent verplicht ook dit academiejaar mondmasker in leslokalen waar geen afstand kan bewaard worden

De Gentse universiteit zal ook dit jaar in sommige gevallen mondmaskers verplichten. Dat zal vooral het geval zijn in leslokalen waar studenten geen anderhalve meter afstand kunnen houden, of waar de ruimte niet goed is geventileerd. Om dat te monitoren, worden in alle lokalen CO₂-meters geplaatst. Wanneer studenten naar het lokaal stappen, moeten ze sowieso een mondmasker dragen.

CO₂-meters zullen constant de luchtkwaliteit meten. Als de drempel overschreden wordt, zal er extra geventileerd worden en zullen studenten verplicht worden een mondmasker op te zetten. En de universiteit zal ook zelf maatregelen nemen als dat nodig is. "We hebben aan onze lesgevers gevraagd om tijdens de lessen ramen en deuren te laten openstaan, zodat er een maximale luchtverversing is tijdens de lessen", legt rector Rik Van de Walle uit. "Stel dat er toch een probleem onstaat en de ventilatiecapaciteit niet voldoende is, dan kunnen er extra pauzemomenten ingelast worden. Dat zal dan beslist worden in overleg met alle betrokken partijen."

Risico-inschatting op moment zelf

Volgens de rector is er geen algemene mondmaskerplicht in de leslokalen. "Maar voor het hoger onderwijs is wel gezegd dat de situatie lokaal moet bekeken worden. Op basis van lokale risico-inschatting, moeten ook lokale maatregelen genomen worden. Vandaar dat er aan de Gentse universiteit in sommige lessen wel en in andere geen mondmaskerplicht zal zijn." Om hoeveel lokalen het gaat, weet de UGent niet op voorhand. "Als alle studenten altijd naar alle lessen komen, dan zal er frequent een masker moeten gedragen worden," zegt Van de Walle, "maar als er studenten zijn die niet komen of beslissen online te volgen of in uitgesteld relais te volgen, dan zijn er minder studenten aanwezig en zullen er minder mondmaskers moeten zijn." 

Alles wordt op het moment zelf beslist. "Studenten moeten dus sowieso altijd een mondmasker bij zich hebben, zodat ze het kunnen opzetten als dat nodig is", besluit Rik Van de Walle.

Meest gelezen