Rector Universiteit Antwerpen wil verbod op schachtenverkoop, verenigingen zijn verbaasd: "We overtreden geen regels"

De rector van de Universiteit Antwerpen, Herman van Goethem, wil dat er een expliciet verbod komt op de schachtenverkoop. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In het huidige doopcharter is er volgens de rector nog te veel ruimte voor interpretatie. Studentenverenigingen reageren verbaasd. "Wij overtreden geen regels", klinkt het op Radio 2.

Schachtenverkopen maken al jarenlang deel uit van de traditionele studentendopen. Zo'n schacht wordt verkocht aan de hoogste bieder en die heeft dan enkele dagen "eigendomsrecht". 

Volgens rector Herman Van Goethem is dat nu net het probleem. "Alle doopactiviteiten moeten publiek toegankelijk zijn volgens het huidige doopcharter. Dat eigendomsrecht kan soms tot een week duren. Het is onmogelijk om een week lang te controleren wat er allemaal gebeurt", aldus van Goethem bij Radio 2 Antwerpen. Daarom eist hij nu een expliciet verbod op schachtenverkopen.

"Studenten begrijpen dit"

Van Goethem maakt zich geen zorgen over de reacties van de studenten. "De tijd is volgens mij echt wel rijp om hierover te praten met hen. De studenten zijn erg onder de indruk van wat er zich aan de KU Leuven met Sanda Dia heeft afgespeeld. Zij begrijpen dat dit niet voor herhaling vatbaar is", vertelt Van Goethem. "We zijn aan het nadenken hoe we een ritueel van vernedering kunnen omzetten in een ritueel van verwelkoming", klinkt het nog.

In "De afspraak" voegt Van Goethem daar aan toe dat er volop overleg is met de stad Antwerpen en de studentenvertegenwoordigers over een vernieuwd kader voor de "welkomstrituelen" aan de universiteit en ander hoge scholen in Antwerpen. Dat bevestigt het kabinet van Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit).

"De dopen moeten omgeturnd worden naar een verwelkoming in plaats van een vernedering", legt Van Goethem uit. "Dopen verbieden heeft geen zin, dat doen we niet. We zien in Frankrijk dat ze dan ondergronds aan."

Bekijk het gesprek met Van Goethem uit "De afspraak" hier:

Videospeler inladen...

Wij verkopen schachten volgens het Vlaams doop- en feestcharter en overtreden geen regels

Senne De Schepper, preses Kinesia

Faculteitskringen verbaasd

"Wij schrikken heel erg van dit voorstel", reageert Senne De Schepper, preses van studentenvereniging Kinesia. "De rector heeft zijn plan met geen enkele faculteitskring overlegd en dat is heel jammer. Wij verkopen schachten maar doen dat volgens het Vlaams doop- en feestcharter. Wat ons betreft is dat voldoende. Wij overtreden geen regels", zegt De Schepper op Radio 2 Antwerpen. Een zelfde geluid hoort onze redactie bij andere praesidia. De Antwerpse studentenverenigingen beraden zich intussen voor een gezamenlijke reactie op de uitspraken van van Goethem.

"Schacht" doet denken aan Sanda Dia

Op de Antwerpse stadscampus horen we meer begrip voor het voorstel van Van Goethem.  Veel studenten die we aanspreken verwijzen naar de zaak Sanda Dia. "Door wat er daar gebeurd is schrikt het woord schacht veel startende studenten af", vertelt Laureanne Bolsens aan Radio 2. Zij is actief bij Klio, de vereniging voor geschiedenisstudenten aan de UA. "We organiseren nu met onze vereniging een initiedag. We spreken over novicen in plaats van over schachten. Het is gewoon een leuke dag voor iedereen. We wilden af van die negatieve bijklank die aan het woord schacht hangt." 

Hoe reageren studenten en faculteitskringen op de uitspraken van de rector?

Videospeler inladen...

De UGent houdt zich aan het bestaande doopcharter. De Vrije Universiteit Brussel verandert voorlopig ook niets aan hun dopen. Wel moeten studentenverenigingen verplicht vanaf dit academiejaar ook een vertrouwenspersoon aanduiden bij wie schachten terecht kunnen als ze me iets zitten of problemen ervaren met andere leden. Bij de KULeuven is rector Luc Sels momenteel in overleg met de studentenverenigingen over eventuele aanpassingen.

Meest gelezen