fotodp.be

3M kreeg 5,1 miljoen aan subsidies, Vlaams minister Hilde Crevits laat toekenning onderzoeken: "Het wringt"

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) start een onderzoek naar de subsidies die chemiebedrijf 3M uit Zwijndrecht de afgelopen jaren kreeg van de Vlaamse overheid. Het gaat in totaal om 5,13 miljoen euro voor innovatie en voor compensaties voor de hoge elektriciteitsfactuur. 3M kwam in opspraak door de PFOS-vervuiling. Groen vindt dat een bedrijf geen steun mag krijgen wanneer er vragen zijn over vervuiling, en dat 3M het geld moet terugbetalen. 

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen, foto onder) heeft ernstige bedenkingen bij de toekenning van 5,13 miljoen aan het chemiebedrijf 3M. Volgens Schauvliege kreeg het bedrijf sinds 2013 meer dan 5 miljoen euro van de Vlaamse overheid, terwijl het bedrijf winst maakt en blijkbaar ook de milieunormen niet lijkt te respecteren.

De vervuiler wordt hier betaald door de overheid
parlementslid Mieke Schauvliege (Groen)

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat een bedrijf dat vorig jaar 300 miljoen euro omzet en 17 miljoen euro winst heeft gemaakt en de milieuregels toch lijkt met de voeten te treden, zo rigoureus langs de kassa kan passeren", kaart Schauvliege aan. "Zij hebben sinds 2013 5,13 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid ontvangen. Zo wordt niet het principe van “de vervuiler betaalt“ toegepast. Integendeel, de vervuiler wordt hier betaald door de overheid."

Schauvliege wijst er ook op dat ongeveer 2 miljoen euro subsidie van het klimaatfonds komt. Het gaat om de zogenoemde compensatie indirecte emissiekosten. Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. De Vlaamse overheid wil dit concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor deze CO2-kosten. De steun is dus voor 2 miljoen aan 3M toegekend met geld uit het klimaatfonds.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bevestigt dat er subsidies aan 3M zijn toegekend. De minister verwijst naar strategische transformatie- of ecologische steun die verschillende ministers de voorbije jaren drie keer toekenden. Het gaat om ecologische steun (887.542,56 euro) in 2014, voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen en een jaar nadien ecologische steun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.

Verder waren er nog subsidies voor onderzoek: Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (1.088.128 euro) en een onderzoeksproject (381.708 euro).

Voorwaarden getoetst

"Op het ogenblik van de aanvraag van de subsidies zijn die getoetst aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen", zegt minister Crevits daarover. "Maar ik moet wel erkennen dat het echt wringt dat een bedrijf aan de ene kant subsidies krijgt - ook voor een aantal ecologische investeringen – en aan de andere kant zwaar onder vuur ligt voor vervuiling van de omgeving met onder andere PFOS."

Crevits wil nu dat de vragen die rijzen rond de subsidies, beantwoord worden. "Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om alle dossiers van 3M grondig te onderzoeken en juridisch te kijken of er mogelijk acties kunnen ondernomen worden", zegt de minister.

Mijn administratie zal alle dossiers grondig onderzoeken en juridisch bekijken
minister Hilde Crevits (CD&V)

Schauvliege begrijpt dat een bedrijf als 3M steun vraagt voor onder meer innovatief onderzoek, maar ze vindt het toch belangrijk dat wordt nagekeken om wat voor innovatief onderzoek het precies gaat bij de toekenning. Ze vindt het ook belangrijk dat er voldoende milieuvoorwaarden aan de subsidies gekoppeld zijn.

"Het is belangrijk dat dat onderzoek echt wel vernieuwend is, en dat dat stappen zet naar duurzaamheid en het klimaatneutraal zijn", pleit Schauvliege. "Wij vragen dus aan de minister dat zij dat onderzoekt en dat ze die subsidies terugvordert."

PFOS-vervuiling was al bekend

Ook nadat in 2017 de vervuiling met PFOS al bekend was, zijn er nog subsidies toegekend. Minister Crevits zegt daarover dat er toen grondige afspraken met 3M zijn gemaakt. 

"De dossiers zijn allemaal heel grondig onderzocht door de administratie en er liep toen ook een bodemsanering", zegt Crevits. "Er waren dus afspraken gemaakt om alle verontreiniging op te ruimen. Dat moet nu ook bekeken worden: zijn daar dan zaken gebeurd die niet kunnen en die de administratie niet wist? Dat zijn vragen die bij mij ook leven en waar ik een antwoord op wil."

Meest gelezen