Atlas Copco is één de 39 bedrijven die van de overwinstrulings konden genieten.
2013 Bloomberg

EU-Hof: "Belgisch fiscaal gunstregime voor multinationals is staatssteun"

Het Belgische gunstregime voor multinationals is wel degelijk staatssteun. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Maar of de regeling ook onwettig is, is nog niet duidelijk.

De Belgische fiscus verleende tussen 2005 en 2014 aan tientallen multinationals een gedeeltelijke belastingvrijstelling. Het gaat om bedrijven als Soudal, Atlas Copco en AB Inbev. Om multinationals naar ons land te trekken of hier te houden had België de zogeheten overwinstrulings uitgewerkt. Volgens die rulings hoefden die bedrijven geen belastingen te betalen op de overwinst, dat is het internationale deel van hun winst. Ze werden alleen belast op de winst uit Belgische activiteiten.

Maar de Europese Commissie, meer bepaald commissaris Vestager, vond die regeling maar niets. Ze was in 2015 van oordeel dat dit een vorm van illegale overheidssteun is voor multinationals. Bovendien is de regeling discriminerend tegenover bedrijven die uitsluitend in België werken en dus niet van dat belastingvoordeel kunnen genieten.

Intussen heeft dit dossier al een hele gerechtelijke weg afgelegd. Want het Gerecht van Eerste Aanleg (een onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg) gaf Vestager en de Commissie vorig jaar ongelijk. Voor deze rechters mocht de Commissie niet op basis van een steekproef van enkele dossiers besluiten dat er sprake is van een steunregime. Maar daarop is Vestager dan weer in beroep gegaan bij het Europees Hof van Justitie.

"Overwinning voor Commissie"

Nu bevestigt het Hof van Justitie dat de overwinstrulings wel degelijk een vorm van staatssteun zijn. "Volgens het Hof waren de rulings een vaste administratieve praktijk", zegt woordvoerder Stefaan van der Jeught. "De Commissie heeft gekeken naar een representatief staal van die rulings en mag daaruit besluiten dat het gaat om een steunmaatregel."

Nu is het aan het Gerecht van Eerste Aanleg om uit te maken of de regeling ook illegaal is. "De zaak is dus nog niet definitief beslist, maar het is een belangrijke juridische overwinning voor de Europese Commissie dat het Hof vandaag vaststelt dat een pakket aan maatregelen ook als dusdanig een steunmaatregel kan zijn", verduidelijkt van der Jeught.

Het is dus nog niet helemaal duidelijk of ons land de 700 miljoen euro belastingvoordelen voor die bedrijven definitief moet terugvorderen. Dat geld staat in afwachting van een definitieve uitspraak al enkele jaren op een geblokkeerde rekening.

Meest gelezen