Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Pas ontdekte tekening van Van Gogh te zien in Amsterdam

Het gaat om een vroege tekening van Vincent van Gogh, die een uitgeputte oude man voorstelt. De schets is in privébezit, maar is nu tijdelijk te bewonderen in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Een nieuw werk toeschrijven aan de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh, dat is “vrij zeldzaam”, zegt Emilie Gordencker, directeur van het Amsterdamse Van Gogh Museum. De tekening is een voorstudie voor een andere tekening, “Worn out” uit 1882. Ze stellen allebei een oude man voor die met zijn kale hoofd in zijn handen zit, op een eenvoudige houten stoel. 

"Worn out" zat al in de collectie van het Van Gogh Museum. De voorstudietekening, gedateerd rond 24 november 1882, is er vanaf morgen te zien. Ze behoort toe aan een privé-eigenaar die het museum had gevraagd  om de authenticiteit na te gaan.  En het blijkt wel degelijk een tekening van de hand van Vincent van Gogh te zijn.

Het model op de tekening komt vaker voor in Van Goghs werk; hij tekende deze kale oude man meer dan veertig keer. Met dit soort tekeningen toonde hij zijn sympathie met sociaal zwakkeren in de samenleving en vroeg hij ook aandacht voor hen, zegt het Van Gogh Museum.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Aan de hand van de  nieuwe tekening geeft Teio Meedendorp, senior onderzoeker bij het Van Gogh Museum, uitleg bij de manier waarop Van Gogh te werk ging: "Hij begon met een raster op het papier, wat op het gebruik van een perspectiefraam wijst. Dat deed hij om een figuur snel in juiste proporties op hoofdlijnen weer te geven."  De manier van tekenen is "karakteristiek expressief, niet verfijnd, maar met energieke krassen en halen, het aanzetten van contouren, op zoek naar een kernachtige voorstelling met aandacht voor  licht-donkereffecten."

Ook de materialen zijn typisch voor Vincent van Gogh in deze periode, zegt Teio Meedendorp: "Dik timmermanspotlood, grof aquarelpapier,  fixeren met een mengsel van water en melk." Op de achterkant van de tekening zijn de hoeken beschadigd. Dat kan er op wijzen dat Van Gogh het vel papier op zijn tekenplank bevestigde met propjes stijfsel, zoals hij vaker deed.      

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Meest gelezen