Gascentrale in Dilsen-Stokkem krijgt geen omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning toe te kennen voor de bouw van een gascentrale in Dilsen-Stokkem in Limburg. De hoeveelheid stikstof die de centrale zou uitstoten, vormt een bedreiging voor omliggende natuurgebieden en bovendien schendt het project ook enkele basisregels van ruimtelijke ordening, aldus minister Demir.  

De weigering van minister Demir heeft een voorgeschiedenis. Eind vorig jaar vroeg energiebedrijf Dils-Energie een bouwvergunning aan voor een gascentrale in Rotem, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou 920 Megawatt aan stroom leven, goed voor de bevoorrading van bijna 1 miljoen huishoudens.

Bekijk het verslag uit "Het journaal" hier:

Videospeler inladen...

Tijdens het openbaar onderzoek dat op de aanvraag volgde, dienden meer dan 1.000 omwonenden van de site waar de centrale zou komen, bezwaar in. Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem sloot zich bij de bezwaren aan, en gaf een negatief advies. Het stadsbestuur en de omwonenden oordeelden dat de omvang van de centrale het landschap zou verstoren. Ze maakten zich ook zorgen over de uitstoot van CO2 en stikstof. 

Het provinciebestuur van Limburg besloot daarop geen omgevingsvergunning toe te kennen voor de centrale. Zo’n vergunning is een noodzakelijke voorwaarde om met de bouw te kunnen beginnen. Maar het Duitse RWE,  het moederbedrijf van Dils-Energie, tekende tegen de beslissing van het provinciebestuur beroep aan bij bevoegd minister Demir.

Die heeft nu op haar beurt beslist dat de gascentrale in Dilsen-Stokkem geen omgevingsvergunning krijgt. In de motivatie bij haar beslissing valt te lezen dat de centrale niet in overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften en ook groter is dan toegelaten. Op het terrein zou er bovendien te weinig groen aanwezig zijn, en omdat de centrale koelwater zou halen uit het aanpalende kanaal, maakt de minister zich ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor omliggende natuurgebieden. Die zouden namelijk kunnen uitdrogen.    

Stikstof en CO2

Wat minister Demir het meest verontrust is de hoeveelheid stikstof die de gascentrale zou uitstoten, in de vorm van ammoniak en stikstofoxide (NOx). Jaarlijks zou de centrale 100.000 kilo ammoniak en 340.000 kilo NOx verspreiden, en dat vlakbij beschermd natuurgebied. De stikstof zou ertoe kunnen leiden dat planten die op stikstofrijke bodems goed gedijen andere planten gaan verdringen, waardoor de oorspronkelijke plantengroei in de natuurgebieden dreigt te verdwijnen. Vlaanderen zou daarmee de Europese Habitatrichtlijn schenden, die zegt dat lidstaten de oorspronkelijke leefgebieden van planten en dieren moeten beschermen.

De minister wijst ook naar de hoeveelheid CO2 die de centrale zou uitstoten. Die zou zo groot zijn dat er 60.000 hectaren bos zouden moeten worden aangeplant om de uitstoot te compenseren.

Sluiting kerncentrales

Op 8 plaatsen in ons land zou er mogelijk een nieuwe gascentrale komen. Eén valt alvast weg.

De bouw van de gascentrale in Dilsen-Stokkem was bedoeld om de mogelijke gevolgen van de sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange op te vangen. Die zouden volgens planning tegen 2025 alle 7 gesloten moeten zijn. Volgens schattingen zouden er 3 tot 4 gascentrales nodig zijn om het verlies aan productiecapaciteit op te vangen. Eén van 8 kandidaten is met de weigering van de omgevingsvergunning alvast afgevallen. Al kan RWE tegen de beslissing van minister Demir nog wel in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  

In een schriftelijke reactie laat het bedrijf aan onze redactie alvast weten teleurgesteld te zijn: "Wij hebben na overleg met directe betrokkenen, zoals omwonenden, de stad Dilsen-Stokkem, de advies verlenende instanties en de betrokken kabinetten stevige aanpassingen gedaan in de plannen om tegemoet te komen aan de bezwaren. In het bijzonder heeft RWE ervoor gezorgd dat de NOx-uitstoot met tweederde is gereduceerd, wat een significante verlaging is en in lijn ligt met de doelstelling van Minister Demir. Helaas wordt dat niet gehonoreerd," zo staat er te lezen.

RWE gaat nu onderzoeken of het project in Dilsen-Stokkem nog een toekomst heeft.  

Meest gelezen