Twee antropologen verhuizen naar Kolderbos om wensen van buurtbewoners te onderzoeken

Een antropologenkoppel neemt een maand lang intrek in een woning in Kolderbos in Genk om bij de bewoners te polsen naar hun visie op de wijk. Samen met Nieuw Dak en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen werkt stad Genk aan een mastervisie voor de wijk.  Participatie met de bewoners speelt daarin een belangrijke. Het ontwerpteam zal in het masterplan rekening houden met de mening van de buurtbewoners.

Kolderbos wordt grondig aangepakt. De Vlaamse Bouwmeester werkt een mastervisie uit voor de buurt. “Het ontwerpteam is intussen aangesteld, maar we willen niet enkel oog hebben voor de gebouwen en de praktische indeling”, zegt Alessandro Cucchiara, schepen van Wonen en Wijken (Vooruit). “Het sociale aspect is voor ons van even groot belang. Kolderbos kreeg de afgelopen jaren een imago dat het niet verdient. Het wordt tijd dat we de wijk terug omhelzen als een deel van onze stad."

Daarom zullen twee antropologen de komende maand ondergedompeld worden in het leven in Kolderbos. Ze zullen de bus nemen, hun kinderen naar de plaatselijke school sturen, boodschappen doen in de lokale winkels en de buren uitnodigen.

Het wordt hoog tijd dat we Kolderbos terug omhelzen als een deel van onze stad.
Alessandro Cucchaira, schepen van Wonen en Wijken (Vooruit)

Het antropologenkoppel, dat geen Nederlands spreekt, zal een maand lang intensief communiceren met de buurtbewoners. “De twee internationale wetenschappers hebben mij ervan verzekerd dat taal voor hen geen rol speelt. Ze gaan uitzoeken hoe de inwoners van de wijk de algemene ruimtes nu gebruiken, wat er ontbreekt en wat ze nodig hebben in de toekomst." 

Kolderbos heeft op dit moment verschillende graspleintjes waarvan niemand weet hoe ze die kunnen benutten. "Mogen mijn kinderen daar spelen? Mag ik mijn auto daar parkeren? Niemand weet het", vervolgt Cucchiara. "Verder zijn er plekken waar de bewoners zich niet altijd veilig voelen. Met de input van de buurt willen de antropologen tot een plan komen waarin het doel van de ruimtes echt duidelijk wordt en waarmee de ontwerpers aan de slag kunnen."

Meest gelezen