Eeklo en Evergem betalen mee voor nachtopvang daklozen in Gent: “Niet elke gemeente kan apart opvang organiseren”

Stad Gent vraagt 22 omliggende gemeenten om mee te betalen voor de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Stad Eeklo en gemeente Evergem stappen al mee in het project. “We vragen een vergoeding én het engagement om naar een echte oplossing te zoeken voor de dakloze”, zegt Gents schepen Rudy Coddens (Vooruit).

In Gent zijn er tijdens de zomer 65 plaatsen in de nachtopvang voor dak- en thuislozen, in de winterperiode wordt dat aantal opgedreven naar 105 bedden. Lang niet alle mensen die een beroep doen op een opvangplaats zijn ook Gentenaars. “We merken dat ongeveer de helft van de bedden bezet wordt door mensen die geen band hebben met onze stad”, verklaart schepen Rudy Coddens. “Het is logisch dat we ook andere gemeenten vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen.” Stad Gent betaalt elk jaar 1,4 miljoen euro voor de opvang van dak- en thuislozen. 

Eeklo en Evergem stappen mee in project

Om de opvang haalbaar en betaalbaar te houden heeft Gent alle gemeenten van de omliggende eerstelijnszones gevraagd om mee te stappen in bovenlokale nachtopvang. Stad Eeklo en gemeente Evergem doen alvast mee, volgens Gent zijn er ook met andere gemeenten positieve gesprekken. Eeklo en Evergem zullen nu per nacht 70 euro betalen voor de opvang van een dakloze in de nachtopvang van Gent. “Wij organiseren de opvang, de partners beloven zelf naar een structurele oplossing te zoeken voor hun dakloze”, legt Coddens uit. 

Te veel druk op centrumsteden

Gent organiseert dat plan samen met het CAW, maar Coddens vraagt de Vlaamse of de federale overheid om de daklozenopvang beter te organiseren. “Het kan niet dat grote centrumsteden de lasten alleen moeten dragen.” Enkel in Gent en Aalst is er op dit moment nachtopvang voorzien voor daklozen. Ook in Aalst zijn er afspraken met omliggende gemeenten. In de Vlaamse Ardennen is er een samenwerkingsverband tussen enkele gemeenten voor acute noodgevallen. “Dit moet door een hogere overheid geregeld worden, maar we kijken niet weg en komen voorlopig met deze tijdelijke oplossing zodat mensen niet in de koud blijven staan.”

Meest gelezen