Meer vacatures én meer waardering: horeca-opleidingen weer populair door corona

Er zijn dit jaar opvallend meer leerlingen in de hotelscholen. Dat blijkt uit een bevraging van vormingsorganisatie Horeca Forma. Scholen rapporteren een stijging van gemiddeld 10 procent in de inschrijvingsaantallen. Ook vorig schooljaar was er al een stijging, maar minder uitgesproken. Volgens Horeca Forma heeft dat te maken met de grote tewerkstellingskansen in de sector, maar is er door de coronacrisis ook meer waardering gegroeid voor de horeca.

Er zijn in Vlaanderen 32 secundaire scholen met een studieaanbod horeca. Vorig schooljaar (2020-2021) waren de inschrijvingsaantallen al met 6 procent gestegen, nu is dat 8 tot 15 procent in de scholen die door Horeca Forma werden bevraagd. Het zijn de eerste stijgingen in jaren.

Corona heeft een belangrijke rol gespeeld in die kentering. Tijdens een groot deel van de de crisis bleven restaurants en cafés noodgedwongen dicht en zat het personeel thuis. Velen van hen hielden de horeca daarna voor bekeken.

Dat betekent dat er werk is in de horeca en dat heeft allicht bij veel beginnende studenten (en hun ouders) een rol gespeeld, zegt Horeca Forma. Tegelijk, zegt de vormingsorganisatie, zijn er sinds begin 2020 ruim 1500 werkgevers bijgekomen in de horeca en ook zij moeten aanwerven.

Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt

Maar de gestegen populariteit van de horeca-opleidingen heeft niet alleen te maken met vacatures. Er is ook een herwaardering van de sector, zegt Robin Vanderelst van Horeca Forma: “Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt. Vóór de lockdown werd horeca als vanzelfsprekend beschouwd. Nu is er meer respect voor de sector en de mensen die zich inzetten voor ons vertier, omdat we het zo lang hebben gemist.”

Robin Vanderelst wil ook het negatieve arbeidsimago van de horeca bijstellen: de lange werkdagen en de slechte verloning. Dat negatieve imago wordt vaak als verklaring aangehaald voor de grote uitstroom van werknemers tijdens de coronacrisis: “De werk-privébalans evolueert in de goede richting, bijvoorbeeld door meer vrije avonden en andere openingsuren. En extra-legale voordelen zijn ook steeds meer bespreekbaar.”

Meest gelezen